Pożyczka pod zastaw

to kredyt hipoteczny pod zabezpieczenie: mieszkania, domu, działki rolnej, działki budowlanej. Pożyczki tego rodzaju mogą pozwolić na uniknięcie zbędnych kosztów związanych z egzekucjami windykacyjnymi i komorniczymi. Dużą część kosztów przy wypowiedzianych kredytach bankowych i pożyczkach prywatnych (np. chwilówkach) stanowią także odsetki karne i koszty komornicze. Pożyczka prywatna daje szansę spłaty wszystkich zobowiązań i zadłużeń bankowych jak i poza bankowych. Możliwość konsolidacji i restrukturyzacji zobowiązań z takiej pożyczki to doskonały sposób na wyjście z pętli kredytowej. Z pożyczki mogę skorzystać również osoby, które szukają gotówki na inne cele niż spłata zobowiązań.

Pożyczka pozabankowa

ma bardzo wysoką przyznawalność. Analiza wniosku o pożyczkę nie wymaga dokumentowania aktualnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy i przedstawiania przez niego zaświadczeń o dochodach. Nie sprawdzamy także historii kredytowej przyszłego pożyczkobiorcy i nie weryfikujemy bazy bik i big. Pożyczka pod hipotekę może zostać udzielona również osobie, która prowadzi działalność gospodarczą lub, która zamierza taką działalność otworzyć. Pożyczkę można realizować nawet w pierwszym dniu nowo otwartej działalności gospodarczej.

Nie odrzucamy wniosków klientów, którzy posiadają zadłużenia. Staramy się im pomóc i proponujemy takie rozwiązania, które pozwolą na spłatę wszystkich zobowiązań oraz innych zaległości finansowych. Realizujemy pożyczki na spłaty istniejących zobowiązań: komorniczych, windykacyjnych, ZUS, US jaki i prywatnych. W ramach udzielonej pożyczki można dokonać również spłaty zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą, co może poprawić kondycję finansową firmy.

Analiza na podstawie, której przyznana zostaje pożyczka pod zastaw mieszkania lub domu nie wymaga weryfikacji dochodów klienta. Nie sprawdza się również klienta w bazach bankowych typu BIK czy KRD, gdyż nie ma to wpływu na akceptację wypłaty pożyczki. Wiek klienta jak i jego stan majątkowy na chwilę rozpatrywania wniosku nie są brane pod uwagę. Te dwa czynniki również nie mają wpływu na decyzję o przyznaniu pożyczki. Pożyczka prywatna pod hipotekę to idealne rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub w celu pozyskania gotówki na jej dalszy rozwój. Pożyczkobiorca może dofinansować swoje przedsięwzięcie lub pozbyć się zadłużeń wynikających z obowiązku płatności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędzie Skarbowym. Pożyczka pod hipotekę może zostać udzielona już od pierwszego dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości

to alternatywa dla kredytów bankowych. Pożyczka dla firmy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej np. z niskim i nieudokumentowanym dochodem. Dzięki naszej pożyczce można spłacić wszystkie zadłużenia i zobowiązania, które zakłócają porządek finansowy prowadzonej działalności gospodarczej.

Każdy klient, który ubiega się o pożyczkę zobowiązany jest do wysłania przy pomocy wniosku do pożyczki podstawowych informacji na temat swoich dochodów. We wniosku należy określić swoje potrzeby oraz realny plan spłaty i informacje dotyczące nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie – zastaw pożyczki. Wniosek o pożyczkę pozwala zweryfikować dane klienta a te, są podstawowym elementem pozytywnej analizy do przyznania pożyczki i przedstawienia konkretnej propozycji kredytowej. Istotnym elementem wniosku jest również informacja o prowadzonej działalności gospodarczej czyli numer NIP oraz nazwa firmy.

Forma umowy pożyczki

Treść umowy oraz jej zapisy w całości oparte są zasadach zgodnych z kodeksem prawa cywilnego. Każda umowa podpisywana jest w obecności Notariusza. Zabezpieczenie pożyczki jest wpis hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej. Okres umowy pożyczki zgodnie z prawem daje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki pod zastaw. Odsetki naliczane są jedynie za faktyczny okres jej wykorzystania. Dla przykładu osoba spłacając pożyczkę wcześniej o sześć miesięcy przed terminem określonym w harmonogramie pożyczki nie płaci odsetek za pozostałe miesiące, o które dokonała wcześniejszej spłaty. Bezpieczeństwo klienta oraz jego ochrona, która wynika z ustawy jest skrupulatnie przestrzegana a co za tym idzie, każdy pożyczkobiorca przed podpisaniem umowy kredytowej ma możliwość zapoznania się z treścią umowy i złożeniem zapytania celem wyjaśnienia informacji w niej zawartych. Harmonogram pożyczki, który przedstawia plan spłaty oraz koszty składające się na całość pożyczki, klient ma prawo otrzymać przed podpisaniem umowy. Ta informacja również jest przedstawiona klientowi wcześniej, aby dokładnie mógł zapoznać się z warunkami finansowymi.


pożyczka pod zastaw mieszkania prywatna bez bik


Procedura ubiegania się o pożyczkę

Obowiązuje każdego klienta od momentu zgłoszenia się do nas, do dnia podpisania umowy pożyczki i przebiega według następującego planu:

– złożenie zapytania po przez wniosek do pożyczki, kontakt telefoniczny lub e-mail,

– rozmowa wstępna z klientem poprzedzająca proces analizy,

– analizy danych klienta oraz danych nieruchomości i zapisów w Księgach Wieczystych będącej przedmiotem zabezpieczenia pożyczki,

– decyzja o przyznaniu pożyczki lub odrzucenie wniosku,

– kompletacja wymaganych dokumentów przez klienta po otrzymanej informacji od naszego pracownika z zestawieniem dokumentacji do pożyczki,

– przesłanie do klienta w formie on-line (e-mail) wzoru umowy oraz harmonogramu pożyczki przedstawiającego poszczególne koszty pożyczki,

– umówienie terminu podpisania umowy pożyczki w kancelarii notarialnej,

– podpisanie umowy i wypłata pożyczki w sposób wskazany przez pożyczkobiorcę.

Cała procedura oraz jej czas trwania zależy w dużej mierze od klienta. Ważnym elementem jest także ilość czasu jaki będzie on potrzebował na uzyskania kompletu dokumentów wymaganych do pożyczki. W rzeczywistości cały proces najczęściej przebiega sprawnie a klient jest w stałym kontakcie z naszym pracownikiem i ostatecznie zamyka się w dwóch, trzech dniach od momentu zgłoszenia chęci uzyskania pożyczki do dnia podpisania umowy.


Jesteśmy Rzetelną firmą, sprawdź!