Pożyczka pod zastaw


Pożyczka pod zastaw — hipotekę, jak otrzymać?Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania, domu, działki rolnej i budowlanej,
to produkt dający Ci wiele możliwości finansowych. Jedną z zalet tego typu pożyczki jest uproszczona i przyspieszona procedura weryfikacji oraz analiza wniosku kredytowego. Dlaczego ta się dzieje? Metoda badania zdolności kredytowej klienta sprowadza się do ustalenia jego aktualnych dochodów. Sprawdzamy także potrzeby i cel, na jakie klient zamierza wykorzystać pożyczkę. Pozostałe kwestie oraz weryfikacja wniosku pożyczkowego opiera się na prostych i przejrzystych zasadach. Brak weryfikacji baz dłużników takich jak BIK, BIG czy KRD, pozwalają stwierdzić, że każda osoba bez względu na swoją historię kredytową, może otrzymać pożyczkę. Gotówka z pożyczki pod zastaw daje szansę spłaty wszystkich zobowiązań i zadłużeń bankowych, jak i poza bankowych. Nasi klienci, bardzo często uzyskaną kwotę pożyczki prywatnej, przeznaczają na konsolidację lub restrukturyzację swoich zobowiązań. Do takich należą przeterminowane zobowiązania w Urzędzie Skarbowym lub w ZUS, a także w instytucjach, gdzie zapłata jest pilnie wymagana.

Na jaki cel może zostać przeznaczona prywatna pożyczka pod zastaw?

Finansowanie pochodzi w całości ze środków prywatnych z kapitału spółki i można je przeznaczyć na dowolny cel. Pożyczka pod hipotekę może zostać udzielona również osobie, która prowadzi działalność gospodarczą lub zamierza taką działalność otworzyć. Pożyczkę można realizować nawet w pierwszym dniu otwartej działalności gospodarczej. Dla takich klientów posiadamy, produkt Start-up. Każdy ubiegający się o pożyczkę, może złożyć wniosek przed założeniem działalności gospodarczej. Pozyskane środki może przeznaczyć w całości na cele związane z rozwojem swojej firmy. Składając wniosek, należy zwrócić uwagę na opis swoich planów, związanych z nowo otwieraną działalnością. Należy uwzględnić, przede wszystkim wydatki, które poniesie właściciel nowej firmy. Wniosek o pożyczkę powinien zawierać informacje dotyczące zapotrzebowania na środki trwałe, usługi, urządzenia i materiały, które będą niezbędne do funkcjonowania nowej działalności. Całość potrzeb można sfinansować z udzielonej kwoty pożyczki.
Po podpisaniu umowy pożyczki i przekazaniu gotówki pożyczkobiorcy są one jego własnością i to on decyduje o ich przeznaczeniu.

Co weryfikujemy podczas analizy wniosku o pożyczkę pod zastaw?

Pozyczka pod zastaw hipoteczna mieszkanie dom dla rolnika bez bik i zaswiadczen Pożyczka pod zastaw

Po złożeniu wniosku kredytowego o pożyczkę hipoteczną wykonujemy szereg czynności, które mają na celu analizę potrzeb oraz zdolności kredytowej klienta. Na analizę składa się kilka czynników, pomagają nam one w podjęciu decyzji o wypłacie pożyczki. Po pierwsze rodzaj nieruchomości oraz jej położenie, potrzeby klienta, plan realizacji środków z pożyczki. Po drugie, możliwości jej spłaty. Dodatkowo możemy wymagać przedstawienia aktualnie osiąganych dochodów. Tego typu weryfikacja daje nam pewność, że pożyczkobiorca będzie mógł terminowo regulować zobowiązanie pożyczkowe. Najważniejszym elementem analizy, który daje nam pełny wgląd do aktualnej sytuacji interesanta, zarówno od strony jego zdolności, a także zabezpieczenia hipotecznego jest prawidłowo przygotowany, jak i wypełniony wniosek o pożyczkę pod zastaw.

Czy mamy obowiązek sprawdzania baz kredytowych?

Jako instytucja poza bankowa nie weryfikujemy baz dłużników, czyli BIK, BIG czy KRD. Nie jest dla nas priorytetem, czy nasz klient miał w przeszłości problemy z płynnością finansową. Liczy się wyłącznie aktualna sytuacja finansowa, a przede wszystkim plany związane z pożyczką, o którą się ubiega, a także plany, które określił w związku z jej spłatą. Ponadto zauważyć należy, że równie ważnym czynnikiem przed wydaniem pozytywnej decyzji o wypłacie pożyczki prywatnej, jest rozmowa z klientem. Rozmowę taką, przeprowadzamy na różnych etapach analizy wniosku kredytowego.

Jak działa hipoteczna pożyczka pod zastaw nieruchomości?

Alternatywnym produktem finansowym dla bankowego kredytu hipotecznego jest pożyczka pod zastaw. Daje ona nie tylko możliwość uzyskania gotówki w sposób mniej skomplikowany w przeciwieństwie do banku, ale co najważniejsze, możliwość uzyskania pożyczki również osobom, które nie mają dobrej historii kredytowej lub wymaganego przez bank dochodu. Rozwiązanie, które proponujemy, jest dobrym i skutecznym zamiennikiem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. Sposób udzielenia pożyczki, ale co najważniejsze, jak i forma zabezpieczenia nieruchomości nie odbiega od tych, które proponują banki. Pożyczka pod zastaw i jej zabezpieczenie jest taką samą formą wpisu jak w banku, czyli obciążenie hipoteki w czwartym dziale księgi wieczystej jako hipoteka umowna.

Jakie są koszty pożyczki hipotecznej z instytucji poza bankowej?

W tym zakresie możemy pochwalić się jednym z najniższych kosztów, którymi obarczany jest klient z racji udzielonej pożyczki hipotecznej. Porównując inne instytucje, które udzielają podobnych pożyczek, proponowane przez nas bliskie są do tych, które można znaleźć w mniejszych bankach SKOK, czy Spółdzielczych. Na koszt udzielonej pożyczki składają się odsetki ustawowe, które nie mogę przekraczać pewnych wytycznych. Aktualnie wynoszą maksymalnie: 0,1% (stopa referencyjna NBP) oraz 3,5 punków procentowych. Suma maksymalnych odsetek nie może zatem wynieść 2-krotności powyższych wskaźników. Maksymalne odsetki wynoszą więc: 2 x (stopa referencyjna NBP 0,1% + 3,5%) = 7,2%. Dodatkowe koszty jak marża, prowizja czy opłata przygotowawcza (nazywana w różnoraki spodów w różnych instytucjach i bankach) nie przekracza 12% – 15%. Biorąc pod uwagę różne aspekty dotyczące analizy wniosku kredytowego takie jak: płynność nieruchomości, cel pożyczki, dochód klienta i zdolność kredytowa, opłata może ulec nieznacznej zmianie. Przykład wyliczeń dla pożyczki pod nieruchomość na kwotę 100 000 zł.

Jak wygląda umowa pożyczki pod zastaw i forma zabezpieczenia nieruchomości?

Treść umowy pożyczki a przede wszystkim jej zapisy, w całości oparte są zasadach zgodnych z kodeksem prawa cywilnego. Podpisanie umowy pożyczki odbywa się pod nadzorem Notariusza. Zabezpieczeniem pożyczki jest wpis hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej. Okres umowy pożyczki zgodnie z prawem daje możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki pod zastaw. Odsetki naliczane są jedynie za faktyczny okres jej wykorzystania. Spłacając pożyczkę wcześniej, np. o sześć miesięcy przed terminem określonym w harmonogramie pożyczki, pożyczkobiorca nie płaci odsetek za pozostałe miesiące. Bezpieczeństwo klienta, które wynika z ustawy, musi być skrupulatnie przestrzegane. Każdy pożyczkobiorca, przed podpisaniem umowy kredytowej podobnie jak w banku, może zapoznać się z treścią umowy oraz zadać pytania celem wyjaśnienia informacji w niej zawartych. Harmonogram pożyczki, który przedstawia plan spłaty oraz koszty składające się na całość pożyczki, klient ma prawo otrzymać przed podpisaniem umowy. Umowę taką przekazujemy klientowi do wglądu jeszcze przed jej podpisaniem.

Wniosek o pozyczke pod zastaw nieruchomosci 1024x576 Pożyczka pod zastaw

Jak przebiega procedura ubiegania się o pożyczkę pod hipotekę?

  • Złożenie zapytania poprzez wniosek do pożyczki, kontakt telefoniczny lub e-mail.
  • Rozmowa wstępna z klientem poprzedzająca proces analizy.
  • Analiza dokumentów oraz danych nieruchomości i zapisów w Księgach Wieczystych będącej przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.
  • Decyzja o przyznaniu pożyczki lub odrzuceniu wniosku.
  • Zebranie wymaganych dokumentów po wstępnej informacji o pełnym zestawie wymaganych dokumentów do pożyczki.
  • Przesłanie do klienta na adres e-mail wzoru umowy oraz harmonogramu pożyczki przedstawiającego poszczególne koszty.
  • Umówienie terminu podpisania umowy pożyczki w kancelarii notarialnej.
  • Podpisanie umowy i wypłata środków w sposób wskazany przez pożyczkobiorcę.

Podsumowując, cała procedura oraz jej czas jej trwania zależy w dużej mierze od klienta. Pożyczka pod zastaw będzie mogła zostać uruchomiona tylko wówczas, kiedy będziemy posiadali pełny zestaw wymaganych dokumentów. W rzeczywistości, cały proces najczęściej przebiega sprawnie, a klient jest w stałym kontakcie z naszym konsultantem kredytowym. Termin realizacji i wypłaty pożyczki pod zastaw, najczęściej zamyka się w dwóch do trzech dni od momentu zgłoszenia wniosku o pożyczkę. W związku z tym klient otrzymuje pieniądze na konto w najszybszym możliwym czasie.


Opinie naszych klientów

Mirosław i Krystyna z Warszawy

Bardzo rzetelne podejście do klienta. Konsultant przedstawił dokładnie ofertę i jej koszty, co okazało się najtańszym produktem finansowym, jaki znaleźliśmy na rynku pożyczek pod zastaw. Koszt pożyczki, jaki nam zaproponowano, wynosił około 2% miesięcznie wraz z odsetkami oraz innymi opłatami. Wcześniej w kilku firmach otrzymaliśmy odmowę otrzymania pożyczki lub koszty zdecydowanie nie były do przyjęcia. W trakcie realizacji pożyczki pod hipotekę dostaliśmy ważne instrukcje od konsultanta, które pomogły nam w sposób świadomy i bezpieczny podpisać umowę pożyczki. Możemy z całą odpowiedzialnością polecić tę firmę i jeśli będzie taka potrzeba, skorzystamy z kolejnej pożyczki w tej samej firmie.

wniosek o pozyczke pod zastaw mieszkania domu w warszawie prywatnie od spolki Pożyczka pod zastaw

Anna P. Łódź

Prowadzę od trzech miesięcy własną działalność gospodarczą. Niestety przez ten fakt oraz niski dochód banki odmawiały mi udzielenia kredytu pod hipotekę. W tej firmie nie miałam z tym żadnego problemu, wystarczyło udokumentowanie aktualnego dochodu w postaci kilku faktur oraz wpływów z ostatniego miesiąca na konto bankowe. Bardzo ciekawą opcją, jaką otrzymałam w zapisie umowy, to możliwość kontynuowania pożyczki przez okres 36 miesięcy, co w innych firmach jest raczej nie możliwe, a umowy kończą się najczęściej po roku i wówczas należy spłacić całość otrzymanych środków finansowych. Pożyczka pozwoliła mi zakup wymaganego sprzętu dla mojej działalności. Polecam tę rzetelną firmę.

POZYCZKA DLA NOWYCH FIRM NA DZIALALNOSC GOSPODARCZA OD PIERWSZEGO DNIA Pożyczka pod zastaw

Zenon, Anastazja z woj. pomorskiego

Wraz z mężem uprawiamy 12 hektarów zboża. Grunty mamy już obciążone przez banki i w tej sytuacji szukanie kolejnego kredytu na konsolidację nie przyniosło żadnego efektu. W ubiegłym roku, z powodu złych warunków, część plonów nie została zebrana i mieliśmy sporo szkód, za które otrzymaliśmy z odszkodowania niewielkie pieniądze. Gdyby nie pomoc tej firmy, niestety nie moglibyśmy prowadzić gospodarstwa w tym roku. Po rozmowie z bardzo kompetentną osobą otrzymaliśmy potrzebne środki, a po zbiorach w całości mogliśmy zwrócić zaciągniętą pożyczką pod zastaw naszej ziemi rolnej. Umowę pożyczki dostaliśmy przed jej podpisaniem, dlatego bez obaw mogliśmy podpisać pożyczkę. Polecamy cały personel.

pozyczka dla rolnikow pod zastaw gruntu ornego pod uprawy bez dochodu na zakup bydla Pożyczka pod zastaw

Polecane produkty

Pożyczka dla nowych firm

pozabankowa pozyczka pod nieruchomosc Pożyczka pod zastaw
Chcesz założyć własną działalność? Nie masz gotówki na jej otwarcie? Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz skąd pozyskać finansowanie? Pomożemy i tobie! Sprawdź szczegóły oferty, zacznij swój biznes i nie martw się o płynność finansową.

Pożyczki dla rolników

pozyczka prywatna dla rolnika pod zastaw gruntow Pożyczka pod zastaw
Posiadasz gospodarstwo rolne? Nie masz środków na dalszą produkcję? Potrzebujesz środki na zakup bydła? Chcesz uzyskać pożyczkę pod grunty? Sprawdź i skorzystaj z naszej oferty, przekonasz się jakie to proste i niedrogie.

Najniższe koszty pożyczki

pozyczki i kredyty hipoteczne dla firm Pożyczka pod zastaw
Czy wiesz, że koszty pożyczki to tylko 2% miesięcznie? Pożyczka hipoteczna jest tańsza niż chwilówka! Nie przepłacaj, weź pożyczkę pod zastaw! Spłacaj jedną dogodną i niską ratę! Sprawdź, że pożyczka pod hipotekę jest teraz naprawdę tania!

Pożyczka pod zastaw

Pozyczka hipoteczna pod zastaw nieruchomosci prywtna bez bik Pożyczka pod zastaw
Nie jesteś jeszcze pewien czy chcesz pożyczkę? Wypełnij wniosek i sprawdź ofertę! Ofertę pożyczki otrzymasz w ciągu 24 godzin! Minimum formalności, zero zbędnej dokumentacji! Złóż wniosek i zaczekaj na ofertę pożyczki pod zastaw!