Co to jest pożyczka pod zastaw?

 • Pożyczka hipoteczna pod zastaw mieszkania, domu, działki rolnej czy budowlanej, to produkt dający wiele możliwości finansowych dla pożyczkobiorcy. Jedną z zalet tego typu pożyczki są uproszczona i przyspieszona procedura weryfikacji oraz analiza wniosku kredytowego. Dlaczego ta się dzieje? Metoda badania zdolności kredytowej klienta sprowadza się do ustalenia jego aktualnych dochodów. Sprawdzamy także potrzeby i cel na jaki klient zamierza ją wykorzystać. Pozostałe kwestie oraz weryfikacja wniosku pożyczkowego opiera się na prostych i przejrzystych zasadach. Brak weryfikacji baz dłużników takich jak bik, big czy kdr, pozwalają stwierdzić, że każda osoba bez względu na swoją historię kredytową, może otrzymać pożyczkę. Gotówka z pożyczki pod zastaw daje szansę spłaty wszystkich zobowiązań i zadłużeń bankowych, jak i poza bankowych. Nasi klienci bardzo często uzyskaną kwotę pożyczki, przeznaczają na konsolidację lub restrukturyzację swoich zobowiązań. Do takich należą przeterminowane zobowiązania w Urzędzie Skarbowym lub ZUS, a także w instytucjach, gdzie zapłata jest pilnie wymagana.

Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka pod zastaw?

 • Finansowanie odbywa się w całości ze środków prywatnych z kapitału spółki i można je przeznaczyć na dowolny cel. Pożyczka pod hipotekę może zostać udzielona również osobie, która prowadzi działalność gospodarczą lub, która zamierza taką działalność otworzyć. Pożyczkę można realizować nawet w pierwszym dniu nowo otwartej działalności gospodarczej. Dla tego typu klientów posiadamy, produkt Start-up. Oznacza to, że osoba, która ubiega się o pożyczkę, może złożyć wniosek jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej. Pozyskane środki może przeznaczyć w całości na cele związane z założeniem swojej firmy. Składając wniosek, najbardziej należy zwrócić uwagę na opis swoich planów związanych z nowo otwieraną działalnością. Należy uwzględnić, przede wszystkim potrzeby z tym związane. Wniosek o pożyczkę powinien zawierać informacje dotyczące zapotrzebowania na środki trwałe, usługi, czy sprzęt, urządzenia i materiały, które będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowej działalności. Całość wymienionych potrzeb można sfinansować z udzielonej kwoty pożyczki.
  Nie wymagamy udokumentowania i nie weryfikujemy tego, na jaki cel faktycznie nasz klient wyda pieniądze pochodzące z pożyczki. Po podpisaniu umowy pożyczki i przekazaniu gotówki pożyczkobiorcy są one jego własnością i to on decyduje o ich przeznaczeniu.

Co weryfikujemy podczas analizy wniosku?

 • Po złożeniu wniosku kredytowego o pożyczkę hipoteczną wykonujemy szereg czynności, które mają na celu analizę potrzeb oraz zdolności kredytowej klienta. Na analizę składa się kilka czynników, które pomagają nam w podjęciu decyzji o wypłacie pożyczki. Są to przede wszystkim rodzaj nieruchomości oraz jej położenie, potrzeby klienta, plan realizacji pożyczki oraz możliwości jej spłaty. Dodatkowo możemy wymagać przedstawienia aktualnie osiąganych dochodów. Dzięki temu mamy pewność, że pożyczkobiorca będzie mógł terminowo regulować miesiączce zobowiązanie pożyczkowe, czyli raty. Najważniejszym elementem analizy, który daje nam pełny wgląd do aktualnej sytuacji interesanta, zarówno od strony jego zdolności, a także zabezpieczenia hipotecznego jest prawidłowo przygotowany, jak i wypełniony wniosek o pożyczkę pod zastaw. Jako instytucja poza bankowa nie weryfikujemy baz dłużników, czyli bik, big czy krd. Nie jest dla nas istotne to, czy kiedyś nasz klient miał problemy z płynnością finansową. Liczy się wyłącznie aktualna sytuacja finansowa a przede wszystkim plany związane z pożyczką, o którą się ubiega a także plany, jakie określił nam w związku z jej spłatą. Równie ważnym czynnikiem przed wydaniem pozytywnej decyzji o wypłacie pożyczki, jest dla nas rozmowa z klientem. Rozmowę taką, przeprowadzamy na różnych etapach analizy wniosku kredytowego.

Jak działa hipoteczna pożyczka pod zastaw?

 • Alternatywnym produktem finansowym dla hipotecznych kredytów bankowych jest nasz produkt, czyli pożyczka pod zastaw, która z pewnością daje nie tylko możliwość uzyskania gotówki w sposób mniej skomplikowany w przeciwieństwie do banku, ale także uzyskania pożyczki również osobom, które nie mają dobrej historii kredytowej lub wymaganego przez bank dochodu. Rozwiązanie, które proponujemy, jest dobrym i skutecznym zamiennikiem dla osób nie posiadających zdolności kredytowej. Sposób i forma udzielenia pożyczki, jak i forma zabezpieczenia nieruchomości nie odbiega od tych, które proponują banki. Zabezpieczeniem pożyczki jest taka sama forma, czyli obciążenie hipoteki w czwartym dziale księgi wieczystej jako hipoteka umowna”.

Jak wygląda umowa pożyczki i forma zabezpieczenia nieruchomości?

 • Treść umowy pożyczki oraz jej zapisy w całości oparte są zasadach zgodnych z kodeksem prawa cywilnego. Podpisanie umowy pożyczki odbywa się pod nadzorem Notariusza. Zabezpieczeniem pożyczki jest wpis hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej. Okres umowy pożyczki zgodnie z prawem daje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki pod zastaw. Odsetki naliczane są jedynie za faktyczny okres jej wykorzystania. Spłacając pożyczkę wcześniej np. o sześć miesięcy przed terminem określonym w harmonogramie pożyczki a w konsekwencji nie płaci również odsetek za pozostałe miesiące. Bezpieczeństwo klienta, które wynika z ustawy musi być skrupulatnie przestrzegane. Każdy pożyczkobiorca przed podpisaniem umowy kredytowej może zapoznać się z treścią umowy oraz zadać pytania celem wyjaśnienia informacji w niej zawartych. Harmonogram pożyczki, który przedstawia plan spłaty oraz koszty składające się na całość pożyczki, klient ma prawo otrzymać przed podpisaniem umowy. Umowę taką przekazujemy klientowi do wglądu jeszcze przed jej podpisaniem.

wniosek o pożyczkę pod zastaw mieszkania i domu pożyczka prywatna bez bik

Jak przebiega procedura ubiegania się o pożyczkę hipoteczną:

 • złożenie zapytania po przez wniosek do pożyczki, kontakt telefoniczny lub e-mail,
 • rozmowa wstępna z klientem poprzedzająca proces analizy,
 • analiza dokumentów klienta oraz danych nieruchomości i zapisów w Księgach Wieczystych będącej przedmiotem zabezpieczenia pożyczki,
 • decyzja o przyznaniu pożyczki lub odrzuceniu wniosku,
 • zebranie wymaganych dokumentów przez klienta, po otrzymanej informacji o pełnym zestawie wymaganych dokumentów do pożyczki,
 • przesłanie do klienta na adres e-mail wzoru umowy oraz harmonogramu pożyczki przedstawiającego poszczególne koszty,
 • umówienie terminu podpisania umowy pożyczki w kancelarii notarialnej,
 • podpisanie umowy i wypłata środków w sposób wskazany przez pożyczkobiorcę.

Cała procedura oraz jej czas jej trwania zależy w dużej mierze od klienta. Ważnym elementem, kiedy pożyczka pod zastaw będzie mogła zostać uruchomiona, to czas w którym będzie można skompletować dokumenty. W rzeczywistości, cały proces najczęściej przebiega sprawnie a klient jest w stałym kontakcie z naszym pracownikiem. Dzięki temu termin realizacji i wypłaty pożyczki pod zastaw, najczęściej zamyka się w dwóch, trzech dniach od momentu zgłoszenia wniosku o pożyczkę, do dnia podpisania umowy.


Jesteśmy Rzetelną firmą, sprawdź!