Zasady zajęć komorniczych

Autor artykułu alekx24 - 20-06-22

Zasady i kwoty zajec komorniczych

Komornicy nie mają łatwiej pracy. Choć działają oni na zasadzie oficjalnego urzędnika, to jednak spotkanie z dłużnikami praktycznie nigdy nie przebiega w miłych warunkach. Oczywiście dłużnicy powinni być świadomi tego jakie są zasady i kwoty zajęć komorniczych. Nie zawsze bowiem muszą godzić się na wszystkie warunki, stawiane im przez urzędnika. Wobec tego jakie obowiązują zasady i kwoty zajęć komorniczych?

Przedmioty mogące podlegać zajęciu komorniczemu

Zajęcie komornicze to proces, który ma na celu wyegzekwowanie od dłużnika kwoty, która należna jest wierzycielowi. Tak naprawę w pierwszej kolejności komornik zawsze będzie starał się uzyskać gotówkę. Niemniej jednak w momencie, kiedy dłużnik nie dysponuje odpowiednią kwotą, zajęciu komorniczemu mogą podlegać również inne przedmioty. Zaliczają się do nich np. sprzęty elektroniczne, pojazdy mechaniczne czy inne kosztowności, które można wykorzystać celem pokrycia długu.

przejecia komornicze

Jakie zasady obowiązują przy zajęciach komorniczych?

Zasady i kwoty zajęć komorniczych są ściśle określone przepisami prawa. Przede wszystkim komornik musi przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające proces egzekucji komorniczej, a następnie omówić z dłużnikiem możliwe rozwiązania. W przypadku współpracy można liczyć na rozłożenie długu na raty, bądź negocjacje odnośnie terminu spłaty. Niemniej jednak komornik ma pełne prawo do zajęcia sprzętu i innych przedmiotów, które posiadają taką samą lub zbliżoną wartość do kwoty długu.

Jakie kwoty może zająć komornik?

Komornik ma prawo zająć pewną kwotę, która widnieje na naszym rachunku bankowym. Jednak pod żadnym pozorem, nie będą to wszystkie nasze oszczędności. Zgodnie z prawem o zajęciach komorniczych, może on zająć kwotę równą 75% średniego wynagrodzenia w naszym kraju. Oczywiście nie da się jednoznacznie ustalić kwoty jakiej równowartością będzie 75%. Wynika to z faktu, że jest ona ustalana na podstawie miesięcznych przychodów dłużnika i jego wpływów na indywidualny rachunek bankowy. Komornik musi pozostawić dłużnikowi środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb.