Pożyczka pozabankowa – współpraca dla pośredników

Przedstawiamy Państwu ofertę współpracy z naszą firmą, która pozwoli Państwu na płynne finansowanie swoich klientów posiadających nieruchomość i poszukujących pożyczki poza bankowej.

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Pożyczkobiorca z kwoty pożyczki może spłacić*:

– zadłużenia czynszowe
– zobowiązania przeterminowane (media, telefon, inne)
– zadłużenia w ZUS i US
– egzekucje komornicze (także przed licytacją)
– chwilówki, pożyczki bankowe i inne zobowiązania
– wypowiedziane kredyty bankowe
– zadłużenia prowadzone przez firmy windykacyjne
– inne pożyczki prywatne z hipoteki i przewłaszczenia
– wszystkie inne zobowiązania, które wymagają natychmiastowej spłaty

*Zobowiązania, które klient może spłacić z kwoty udzielonej pożyczki, dotyczą zobowiązań niekonsumenckich.

Jesteśmy firmą zarejestrowaną oraz przestrzegającym zasad ustawy antylichwiarskiej oraz ustaw o Kredycie a także innych postanowień prawa cywilnego.
Każda pożyczka udzielana jest w formie aktu notarialnego a umowę pożyczki klient otrzymuje do wglądu przed jej podpisaniem.

Zakres usług związanych z procesem udzielenia pożyczki:

– Dojazd do klienta na rozmowę lub rozmowa telefoniczna. (Nie oferujemy dowozu klientów na umowę pożyczki do kancelarii notarialnej).
– Dowóz klienta na umowę pożyczki.
– Podpisanie umowy w miejscu zamieszkania klienta u  wyznaczonego przez niego notariusza.
– Pomoc prawna związana z przygotowaniem dokumentacji do pożyczki oraz wyjaśnienia zagadnień związanych z zapisami w umowie pożyczki.

Co nas wyróżnia i dlaczego nasza oferta jest atrakcyjna?

– Nie wymagamy zaświadczeń o dochodach (pozyskujemy je od klienta w formie oświadczenia).
– Nie ograniczamy wieku klienta (W przypadku osób po 70 roku życia, do umowy musi przystąpić osoba z rodziny w młodszym wieku).
– Nie sprawdzamy baz bankowych BIK oraz BIG.
– Spłacamy wszystkie zadłużenia oraz konsolidujemy inne pożyczki, kredyty i chwilówki.
– Ratę miesięczną dopasujemy wraz z klientem w zależności od jego dochodów. Rata stanowi część odsetkowo – kapitałową (Nie oferujemy pożyczek z odroczonym terminem płatności tzw. „pożyczki balonowej”).
– Realizujemy pożyczki nawet do 48h.

Warunki udzielenia pożyczki:

– Posiadanie nieruchomości (mieszkanie, dom, działka).
– Minimalna kwota pożyczki 10.000 PLN.
– Maksymalna kwota pożyczki do 30-60% wartości nieruchomości (w zależności od rodzaju i położenia nieruchomości, deklarowanej raty miesięcznej, przeznaczenia środków oraz zdolności kredytowej klienta).
– Pożyczka pod hipotekę, bez przewłaszczeń. Nie proponujemy naszym klientom ani pośrednikom pożyczek zabezpieczonych w dziale 2 księgi wieczystej tzw. przewłaszczeń.
– Podpisanie umowy pożyczki w formie aktu notarialnego.
– Okres pożyczki uzależniony od wysokości raty miesięcznej (standardowy okres umowy pożyczki 12 miesięcy z zapisem w umowie o możliwości przedłużenia co uwarunkowane jest terminową spłatą rat wynikających z harmonogramu pożyczki).

Prowizja i wynagrodzenie:

– Pośrednik otrzymuje prowizję po podpisaniu Umowy Pożyczki przez klienta.
– Prowizja wypłacana jest po wprowadzeniu przez Sąd wzmianki w księdze wieczystej (do 2 dni roboczych). Prowizja zabezpieczona zostaje na umowie pożyczki a pełna informacja o jej wysokości oraz pośrednikowi i numeru jego konta wpisana zostaje w treść umowy. Klient (Pożyczkobiorca) wydaje dyspozycję wypłaty w umowie i wskazuje powyższe dane oraz kwotę jako właściwe do wypłaty pożyczki.
– Prowizja zostaje uruchomiona z chwilą wypłaty pożyczki dla klienta (maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia pojawienia się wzmianki w księdze wieczystej) i uważana jest zgodnie z zapisami w umowie jako integralna cześć całej kwoty pożyczki. Tak więc, przelew środków wskazanych w umowie przez klienta jako „prowizja” oraz „pożyczka” odbywa się w tym samym czasie.
– Nie ograniczamy wysokości prowizji, pośrednik ustala ją osobiście z klientem. Prowizja jest wypłacana w momencie uruchamiania środków z pożyczki dla pożyczkobiorcy.

Pełna treść Regulaminu

Koszty pożyczki i projekt umowy:

– Klient otrzymuje „harmonogram” uwzględniającego wszystkie koszty pożyczki
W załączeniu link z reprezentatywnym przykładem dla wybranej kwoty 100.000 PLN.

przykładowy harmonogram pożyczki pod zastaw

– Klient otrzymuje w formie elektronicznej na podany adres e-mail wzór umowy pożyczki, który stanowi podstawę do późniejszego wyjaśnienia zagadnień i informacji w niej zapisanych a niezrozumiałych dla pożyczkobiorcy.

RODO oraz informację na temat wprowadzonych zmian

 

Strona główna Pożyczka dla firmy Oferta Wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę Pożyczka pod grunt rolny Współpraca Kontakt