Wniosek o pożyczkę dla rolnika

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś, wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach portalu fundusz-gotowka.com.pl, dzięki którym jego obsługa będzie jeszcze łatwiejsza, a Ty zyskasz możliwość realizacji swoich praw wynikających z RODO. Szczegóły RODO oraz informacje na temat wprowadzonych zmian
Jeżeli będziesz miał problemy lub pytania podczas wypełniania wniosku zapraszamy do rozmowy live na czacie z naszym konsultantem.
* - pola wymagane, obowiązkowe

Imię i nazwisko *

Twój numer telefonu *

Twój e-mail *

miejscowość i adres *

Stan cywilny *

Rozdzielność majątkowa *

Numer NIP
(numer NIP możesz również podać później)

Numer Gospodarstwa rolnego *
(numer identyfikacyjny producenta nadawany przez ARiMR)Dochód *
dochód netto miesięczny lub roczny
miesięcznyroczny

Z jakiego tytułu dochód *
zaznacz wszystkie źródła dochodu

Dochód z działalności rolniczej
Dopłaty z Unii Europejskiej
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę lub zlecenie na czas określony
Własna działalność gospodarcza
brak możliwości udokumentowania dochodu
Renta / Emerytura / Zasiłek
Pożyczki udzielane są wyłącznie pod zabezpieczenie gruntu rolnego, gdzie minimalna ilość areału wynosi 5 hektarów.

Rodzaj gruntów *
zaznacz przeważające rodzaje gruntów

Grunty orne
Grunty rolne zabudowane
Łąki
Sady
Lasy
Nieużytki
Rowy
Inne

Łączna powierzchnia gruntów w hektarach *
(minimalny areał musi wynosić 5 hektarów)

Klasa gruntu *
wybierz przeważającą klasę gruntów

Numer Księgi Wieczystej *
jeśli posiadasz więcej niż jedną księgę wieczystą pozostałe wpisz poniżej
wpisz numer w formacie: AA1A / 12345678 / 1 - jeżeli brak Księgi wybierz lub wpisz w każdym polu: "brak"
/ /

(jeśli posiadasz jedną księgę wieczystą pozostaw to pole puste)

Z jakiego tytuły własność *
z jakiego tytułu prawnego nieruchomość należy do Ciebie?

Od którego roku jesteś właścicielem *

Miejscowość w której znajdują się grunty *

Województwo *

Szacunkowa wartość gruntów *
Aktualnie obowiązujące ceny gruntów rolnych zajdziesz na stronie ARiMR

Czy są zadłużenia na księgach wieczystych *

Zadłużenia na księgach wieczystych*
jeżeli są zadłużenia na hipotece wybierz właściwe - jeżeli brak zadłużeń wybierz "brak"

Kwota zadłużenia na nieruchomości *
jeżeli brak wpisz: "brak"

Czy księga wieczysta obciążona jest służebnością osobistą lub "prawem dożywocia" *Kwota pożyczki *
kwota netto do wypłaty. Minimalna kwota pożyczki 10.000 zł, maksymalna kwota pożyczki do 15.000 zł na 1/ha

Okres trwania umowy pożyczki *

Wysokość raty miesięcznej

Przeznaczenie pożyczki *
opisz dokładnie cel na jaki chcesz przeznaczyć środki uzyskane z pożyczki

Spłata pożyczki *
opisz dokładnie w jaki sposób planujesz spłacić pożyczkę (kredyty, dochody, inwestycje, inne)


* - pola wymagane, obowiązkowe


Ja niżej podpisana/ny wypełniając wniosek oświadczam, że:

1. Firmę CORPORATE z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47; 02-662, jako kontrahenta, w celu przygotowania oferty pożyczki pozabankowej pod hipotekę, wybrałam/em spośród innych podmiotów oferujących podobne usługi i posiadam świadomość, że na rynku usług finansowych i pieniężnych istnieją również inne podmioty oraz konkurencyjne oferty udzielania pożyczek oraz, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i nie zawierają nieprawdziwych informacji,

2. do umowy pożyczki chcę przystąpić dobrowolnie przyznając, że nie byłam/em w żaden sposób przymuszony do jej zawarcia oraz, że inicjatywa jej zawarcia leżała po mojej stronie. Oświadczam, że nie znajduję się w "położeniu przymusowym" w myśl art.304 kk oraz posiadam pełną swobodę zawarcia umowy oraz akceptacji jej warunków i możliwość wycofania się z podpisania umowy w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych opłat i kosztów,

3. zapoznałam/em się ze wstępnymi kosztami pożyczki oraz innymi warunkami umowy dostępnymi na stronie fundusz-gotowka.com.pl oraz ryzykiem egzekucyjnym wynikającym z braku spłaty pożyczki w terminie określonym umową pożyczki,

4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez CORPORATE z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, że:

- administratorem moich danych osobowych jest CORPORATE z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47;
- podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Firmę niezbędnych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Firmy;
- dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom współpracującym z CORPORATE, chyba że upoważniłem/am lub upoważnię Firmę do przetwarzania moich danych osobowych w szerszym zakresie;
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także przysługują mi inne uprawnienia wynikające z tej ustawy;
- podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Zapoznałam/em się z zasadami ochrony danych osobowych RODO


Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Tak, oświadczam
Skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie? *
Nie wyłączaj strony i nie odświeżaj dopóki nie otrzymasz komunikatu, że formularz został poprawnie wysłany.

Jeżeli wystąpią problemy z wysyłaniem wniosku lub masz pytania prosimy o kontakt:

e-mail: oferta@fundusz-gotowka.com.pl
telefony kom: 794-125-002; tel: 22 10-10-190

Zapraszamy również do rozmowy live na czacie z naszym konsultantem.