Wniosek o pożyczkę dla rolnika

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś, wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach portalu fundusz-gotowka.com.pl, dzięki którym jego obsługa będzie jeszcze łatwiejsza, a Ty zyskasz możliwość realizacji swoich praw wynikających z RODO. Szczegóły RODO oraz informacje na temat wprowadzonych zmian
  Jeżeli będziesz miał problemy lub pytania podczas wypełniania wniosku zapraszamy do rozmowy live na czacie z naszym konsultantem.
  * - pola wymagane, obowiązkowe

  Imię i nazwisko *

  Twój numer telefonu *

  Twój e-mail *

  miejscowość i adres *

  Stan cywilny *

  Rozdzielność majątkowa *

  Numer NIP
  (numer NIP możesz również podać później)

  Numer Gospodarstwa rolnego *
  (numer identyfikacyjny producenta nadawany przez ARiMR)  Dochód *
  dochód netto miesięczny lub roczny
  miesięcznyroczny

  Z jakiego tytułu dochód *
  zaznacz wszystkie źródła dochodu

  Dochód z działalności rolniczej
  Dopłaty z Unii Europejskiej
  Umowa o pracę na czas nieokreślony
  Umowa o pracę lub zlecenie na czas określony
  Własna działalność gospodarcza
  brak możliwości udokumentowania dochodu
  Renta / Emerytura / Zasiłek
  Pożyczki udzielane są wyłącznie pod zabezpieczenie gruntu rolnego, gdzie minimalna ilość areału wynosi 5 hektarów.

  Rodzaj gruntów *
  zaznacz przeważające rodzaje gruntów

  Grunty orne
  Grunty rolne zabudowane
  Łąki
  Sady
  Lasy
  Nieużytki
  Rowy
  Inne

  Łączna powierzchnia gruntów w hektarach *
  (minimalny areał musi wynosić 5 hektarów)

  Klasa gruntu *
  wybierz przeważającą klasę gruntów

  Numer Księgi Wieczystej *
  jeśli posiadasz więcej niż jedną księgę wieczystą pozostałe wpisz poniżej
  wpisz numer w formacie: AA1A / 12345678 / 1 - jeżeli brak Księgi wybierz lub wpisz w każdym polu: "brak"
  / /

  (jeśli posiadasz jedną księgę wieczystą pozostaw to pole puste)

  Z jakiego tytuły własność *
  z jakiego tytułu prawnego nieruchomość należy do Ciebie?

  Od którego roku jesteś właścicielem *

  Miejscowość w której znajdują się grunty *

  Województwo *

  Szacunkowa wartość gruntów *
  Aktualnie obowiązujące ceny gruntów rolnych zajdziesz na stronie ARiMR

  Czy są zadłużenia na księgach wieczystych *

  Zadłużenia na księgach wieczystych*
  jeżeli są zadłużenia na hipotece wybierz właściwe - jeżeli brak zadłużeń wybierz "brak"

  Kwota zadłużenia na nieruchomości *
  jeżeli brak wpisz: "brak"

  Czy księga wieczysta obciążona jest służebnością osobistą lub "prawem dożywocia" *  Kwota pożyczki *
  kwota netto do wypłaty. Minimalna kwota pożyczki 10.000 zł, maksymalna kwota pożyczki do 15.000 zł na 1/ha

  Okres trwania umowy pożyczki *

  Wysokość raty miesięcznej

  Przeznaczenie pożyczki *
  opisz dokładnie cel na jaki chcesz przeznaczyć środki uzyskane z pożyczki

  Spłata pożyczki *
  opisz dokładnie w jaki sposób planujesz spłacić pożyczkę (kredyty, dochody, inwestycje, inne)


  * - pola wymagane, obowiązkowe


  Ja niżej podpisana/ny wypełniając wniosek oświadczam, że:

  1. Firmę CORPORATE z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47; 02-662, jako kontrahenta, w celu przygotowania oferty pożyczki pozabankowej pod hipotekę, wybrałam/em spośród innych podmiotów oferujących podobne usługi i posiadam świadomość, że na rynku usług finansowych i pieniężnych istnieją również inne podmioty oraz konkurencyjne oferty udzielania pożyczek oraz, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i nie zawierają nieprawdziwych informacji,

  2. do umowy pożyczki chcę przystąpić dobrowolnie przyznając, że nie byłam/em w żaden sposób przymuszony do jej zawarcia oraz, że inicjatywa jej zawarcia leżała po mojej stronie. Oświadczam, że nie znajduję się w "położeniu przymusowym" w myśl art.304 kk oraz posiadam pełną swobodę zawarcia umowy oraz akceptacji jej warunków i możliwość wycofania się z podpisania umowy w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych opłat i kosztów,

  3. zapoznałam/em się ze wstępnymi kosztami pożyczki oraz innymi warunkami umowy dostępnymi na stronie fundusz-gotowka.com.pl oraz ryzykiem egzekucyjnym wynikającym z braku spłaty pożyczki w terminie określonym umową pożyczki,

  4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez CORPORATE z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, że:

  - administratorem moich danych osobowych jest CORPORATE z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47;
  - podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Firmę niezbędnych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Firmy;
  - dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom współpracującym z CORPORATE, chyba że upoważniłem/am lub upoważnię Firmę do przetwarzania moich danych osobowych w szerszym zakresie;
  - przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także przysługują mi inne uprawnienia wynikające z tej ustawy;
  - podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - Zapoznałam/em się z zasadami ochrony danych osobowych RODO


  Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

  Tak, oświadczam
  Skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie? *
  Nie wyłączaj strony i nie odświeżaj dopóki nie otrzymasz komunikatu, że formularz został poprawnie wysłany.

  Jeżeli wystąpią problemy z wysyłaniem wniosku lub masz pytania prosimy o kontakt:

  e-mail: oferta@fundusz-gotowka.com.pl
  telefony kom: 794-125-002; tel: 22 10-10-190

  Zapraszamy również do rozmowy live na czacie z naszym konsultantem.