Wniosek o pożyczkę

Wniosek o pożyczkę pod hipotekę – zastaw nieruchomości jest podstawowym elementem, który pozwala na analizę Państwa sprawy i przygotowanie oferty pożyczki, uwzględniając wszystkie informacje, które pomagają w ustaleniu ostatecznej kwoty pożyczki, wysokości raty oraz terminu spłaty. Zwróć uwagę, aby wszystkie pola wniosku kredytowego zostały prawidłowo wypełnione.

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś, wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach portalu fundusz-gotowka.com.pl, dzięki którym jego obsługa będzie jeszcze łatwiejsza, a Ty zyskasz możliwość realizacji swoich praw wynikających z RODO. Szczegóły RODO oraz informacje na temat wprowadzonych zmian


 Jeżeli będziesz miał problemy lub pytania podczas wypełniania wniosku zapraszamy do rozmowy live na czacie z naszym konsultantem.
* - pola wymagane, obowiązkowe

Imię i nazwisko *

Twój numer telefonu *

Twój e-mail *

miejscowość i adres *

Stan cywilny *

Rozdzielność majątkowa *

Numer NIP
jeśli nie prowadzisz działalności pozostaw puste pole

Nazwa firmy
wpisz nazwę swojej firmy, jeśli nie prowadzisz działalności pozostaw puste poleDochód *

Z jakiego tytułu dochód *
zaznacz wszystkie źródła dochodu

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę lub zlecenie na czas określony
Własna działalność gospodarcza
brak możliwości udokumentowania dochodu
Renta / Emerytura / Zasiłek
Pożyczki udzielane są wyłącznie pod zabezpieczenie nieruchomości.
Wnioski, które nie zawierają opisu nieruchomości nie będą rozpatrywane.

Rodzaj nieruchomości *
zaznacz właściwą

Mieszkanie
Dom
Działka budowlana (niezabudowana)
Działka budowlana (z rozpoczętą budową)
Działka rolna
Nieruchomość komercyjno - usługowa

Metraż powierzchni użytkowej *
ilość metrów użytkowych, jeżeli działka podaj obszar

Numer Księgi Wieczystej *
wpisz numer w formacie: AA1A / 12345678 / 1 - jeżeli brak Księgi wybierz lub wpisz w każdym polu: "brak"
/ /

Z jakiego tytuły własność *
z jakiego tytułu prawnego nieruchomość należy do Ciebie?

Od którego roku jesteś właścicielem *

Miejscowość, ulica i numer w której znajduje się nieruchomość *

Województwo *

Szacunkowa wartość nieruchomości *

Ilu jest właścicieli nieruchomości *

Czy są zadłużenia na hipotece? *
jeżeli są zadłużenia na hipotece wybierz właściwe - jeżeli brak zadłużeń wybierz "brak"

Kwota zadłużenia na nieruchomości *
jeżeli brak wpisz: "brak"Kwota pożyczki *
kwota netto do wypłaty dla klienta. Minimalna kwota pożyczki 10.000 zł, Maksymalna do 50% wartości nieruchomości.

Okres trwania umowy pożyczki *

Wysokość raty miesięcznej

Przeznaczenie pożyczki *

Spłata pożyczki *


* - pola wymagane, obowiązkowe


Ja niżej podpisana/ny wypełniając wniosek oświadczam, że:

1. Firmę WEB DESIGN ul. Wólczańska 125; 90-521 Łódź, NIP: 7271294477, jako kontrahenta, w celu przygotowania oferty pożyczki pozabankowej pod hipotekę, wybrałam/em spośród innych podmiotów oferujących podobne usługi i posiadam świadomość, że na rynku usług finansowych i pieniężnych istnieją również inne podmioty oraz konkurencyjne oferty udzielania pożyczek oraz, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i nie zawierają nieprawdziwych informacji,

2. do umowy pożyczki chcę przystąpić dobrowolnie przyznając, że nie byłam/em w żaden sposób przymuszony do jej zawarcia oraz, że inicjatywa jej zawarcia leżała po mojej stronie. Oświadczam, że nie znajduję się w "położeniu przymusowym" w myśl art.304 kk oraz posiadam pełną swobodę zawarcia umowy oraz akceptacji jej warunków i możliwość wycofania się z podpisania umowy w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych opłat i kosztów,

3. zapoznałam/em się ze wstępnymi kosztami pożyczki oraz innymi warunkami umowy dostępnymi na stronie fundusz-gotowka.com.pl oraz ryzykiem egzekucyjnym wynikającym z braku spłaty pożyczki w terminie określonym umową pożyczki,

4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez WEB DESIGN ul. Wólczańska 125; 90-521 Łódź, że:

- administratorem moich danych osobowych jest WEB DESIGN ul. Wólczańska 125; 90-521 Łódź;
- podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Firmę niezbędnych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Firmy;
- dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom współpracującym z WEB DESIGN, chyba że upoważniłem/am lub upoważnię Firmę do przetwarzania moich danych osobowych w szerszym zakresie;
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także przysługują mi inne uprawnienia wynikające z tej ustawy;
- podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Zapoznałam/em się z zasadami ochrony danych osobowych RODO


Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Tak, oświadczam
Skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie? *
Nie wyłączaj strony i nie odświeżaj dopóki nie otrzymasz komunikatu, że formularz został poprawnie wysłany.

Jeżeli wystąpią problemy z wysyłaniem wniosku lub masz pytania prosimy o kontakt:

e-mail: oferta@fundusz-gotowka.com.pl
telefony kom: 794-125-002; tel: 22 300-03-92

Zapraszamy również do rozmowy live na czacie z naszym konsultantem.