Wcześniejsza spłata pożyczki – decyzje UOKiK

WażneInformacja

 

Koszt pożyczki poniesiony przez konsumenta

Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE, pożyczkobiorca, który spłacił wcześniej swoje zobowiązanie w postaci pożyczki,  musi otrzymać od kredytodawcy zwrot wszystkich poniesionych kosztów poza odsetkowych proporcjonalnie obniżonych do okresu, w którym trwała umowa pożyczki. Na podstawie tej decyzji Trybunału, Urząd Ochrony Konsumenta wydał decyzje dotyczące przedterminowej, wcześniejszej spłaty pożyczek i kredytów. Dotyczy to przede wszystkim firm iCredit z Łodzi, Optima z Gdańska oraz Eurocent z Krakowa. Firmy te, w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki przez klientów, zatrzymywały całość lub część opłat przygotowawczych lub prowizji oraz innych opłat np. za badanie zdolności kredytowej klientów.  iCredit „sztucznie” zawyżała koszty poza odsetkowe pożyczki a Optima do kosztów pożyczki, doliczała potrąconą wcześniej prowizję, która zawyżała koszty i powodowała szybkie zadłużenie klientów. Niewłaściwym było także stosowanie dodatkowych rat, nawet kilkuset, w wysokości po kilka groszy przez firmę Optima, co powodowało znaczne wydłużenie okresu spłaty, a ten umożliwiał kredytobiorcy doliczanie kar umownych i innych kosztów nawet za jednodniowe opóźnienie w spłacie raty. UOKiK nałożył stosowne kary dla powyższych kredytodawców za stosowanie nieuczciwych rozwiązań finansowych, które niekorzystnie wpływały na zobowiązanie klientów.

 

Zwrot kosztów pożyczki przy wcześniejszej spłacie

Pamiętaj! Jeśli spłaciłeś wcześniej swoją pożyczkę lub kredyt, a nie otrzymałeś zwrotu odsetek lub innych kosztów pożyczki możesz złożyć reklamację, powołując się na decyzję Trybunału Europejskiego (TSUE) o sygnaturze C-383/18. Jeśli twoja reklamacja zostanie odrzucona możesz również skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego