Twoje dane dostępne w US

Informacja

Od dnia 1 stycznia 2018 r. Urząd Skarbowy udostępni twoje dane dotyczące zadłużenia w nowej bazie RNP czyli Rejestr Należności Publicznoprawnych. Widniały w niej będą zobowiązania w stosunku do US osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność, które wynoszą powyżej 5000 PLN. Już dzisiaj mówi się wśród analityków bankowych, że rejestr ten będzie podstawową bazą przy analizie i rozpatrywaniu wniosków kredytowych w banku, co niestety spowoduje kolejne utrudnienie w przyznaniu kredytu bankowego. Możemy na pewno potwierdzić, że ten rejestr jak i inne, które dostępne są w Polsce nie będzie sprawdzany podczas weryfikowania wniosków o pożyczkę złożonych przez naszych klientów. Szczegółowe informacje na temat nowego rejestru dłużników.