wysokość maksymalnych odsetek od kredytu w 2019 roku

Stopy procentowe w styczniu 2019 bez zmian

 

Bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy posiadają kredyty w złotówkach zarówno w bankach jak i w prywatnych instytucjach pozabankowych. Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 9 styczeń 2019r. decyzję, że stopy procentowe pozostają nadal na niezmienionym poziomie, czyli ich stopa referencyjna będzie wynosiła 1,50%. Oznacza to, że wysokość odsetek kredytu w skali roku nie może być wyższa niż 10%. Czy wiecie jak wyliczyć prawidłową wysokość odsetek rocznych? Wskaźnik ustalony przez RPP czyli 1,5% sumujemy ze wskaźnikiem NBP, który wynosi obecnie 3,5%, co daje nam 5%. Znając już wysokość odsetek ustawowych, które wynoszą 5% (suma stopy referencyjnej – 1,5%) oraz wskaźnika NBP – 3,5%), mnożymy ją  przez kolejny wskaźnik, który jest dwu-krotnością odsetek ustawowych. Reasumując, odsetki maksymalne to 2 x 5% co na dzień dzisiejszy daje nam maksymalne odsetki w wysokości 10% w skali roki.

Podobnie wylicza się odsetki karne (inaczej za opóźnienie). Tutaj nasz współczynnik ustalony przez RPP sumujemy ze wskaźnikiem NBP, który w obecnej chwili dla odsetek karnych wynosi 5,5%, ca daje nam sumę 7% w skali roku. Odsetki maksymalne nie mogę przekraczać dwu-krotności odsetek umownych za opóźnienie, więc maksymalne odsetki odsetki za opóźnienie wynoszą w styczniu 2019 (przez kolejny kwartał) 14% w skali roku.