RODO Informacja

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności oraz starając się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś, wprowadzamy zmiany w funkcjonalnościach portalu: fundusz-gotowka.com.pl, dzięki którym jego obsługa będzie jeszcze łatwiejsza, a Ty zyskasz możliwość realizacji swoich praw wynikających z RODO.

 

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane, jest WEB DESIGN ul. Wólczańska 125; 90-521 Łódź, NIP: 7271294477

 

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować, mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez WEB DESIGN. Możesz to uczynić na trzy sposoby:

1) mailowo: admin@fundusz-gotowka.com.pl

2) telefonicznie: kom: 794-125-002; tel.: 42 94-22-001

3) korespondencyjnie: WEB DESIGN ul. Wólczańska 125; 90-521 Łódź

 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, abyś mógł zostać użytkownikiem portalu: fundusz-gotowka.com.pl i korzystać z jego funkcjonalności. Realizujemy w ten sposób dla Ciebie usługę świadczoną drogą elektroniczną. Dzięki temu masz możliwość m.in.:

1) zapoznawać się z materiałami udostępnionymi na portalu fundusz-gotowka.com.pl,

2) otrzymywać newsletter oraz SMS-y i e-maile od oferta@fundusz-gotowka.com.pl, jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę.

Przetwarzając Twoje dane, realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:

1) kontakt z użytkownikami portalu fundusz-gotowka.com.pl związany z jego funkcjonowaniem.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym WEB DESIGN może ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:

1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (Kancelarie Notarialne).

2) podmioty zewnętrzne współpracujące z WEB DESIGN w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi finansowe lub pożyczkowe, lub współpracują z WEB DESIGN w ramach udzielanych pożyczek i kredytów.

 

Czas przetwarzania danych

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMS to będziemy przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

 

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania,

5) przenoszenia danych,

6) wniesienia sprzeciwu,

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym, jeżeli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł uzyskać oferty pożyczki lub kredytu i korzystać z funkcjonalności naszej strony fundusz-gotowka.com.pl

 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez WEB DESIGN polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub oceny zdolności kredytowej celem przedstawienia oferty kredytowej.