Przedłużone wsparcie w ramach COVID

 

Pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej COViD zostały przedłużone.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, którzy zostali dotknięci kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, będą mogli korzystać przez dłuższy okres z pomocy Państwa. Sejm i Senat wspólnie zgodzili się na wydłużenie pomocy publicznej do 31.12.2021 r.

Rząd zgodził się na przepis, który umożliwia finansowanie zadań związanych ze prowadzoną działalnością gospodarczą w związku z pandemią z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Posłowie zgodzili się także na wprowadzenie przepisu, który stanowi o tym, że minister, lub Agencja Rozwoju Przemysłu będą przeprowadzać kontrolę przedsiębiorcy. Dzięki temu kontrola da odpowiedź, czy przedsiębiorcy wykorzystali środki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z ustawą pożyczka może być udzielana na okres 6 miesięcy. Wysokość pożyczki uzależniona jest od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, jeśli ten okres okaże się niewystarczający i wówczas może on przedłużyć okres spłaty pożyczki.

Więksi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Tego rodzaju pomoc ma być przeznaczona dla firm, które samodzielnie nie udźwigną samodzielnie restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący działania naprawcze, zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wsparcie dla dużych firm może być udzielone w formie pożyczki. Podstawowy warunek otrzymania takiej pożyczki to ograniczenie wynagrodzenia kadry zarządzającej w firmie, która zgłosi się o tego rodzaju pożyczkę.

Pomoc w formie pożyczki będzie nadal udzielana ze środków budżetu państwa po złożeniu wniosku na piśmie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej.