Pożyczka dla rolnika

to produkt przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą, które posiadają zabezpieczenie w postaci gruntu rolnego. Pod zabezpieczenie tego rodzaju pożyczki można przyjąć:

 • grunt uprawny – rolę
 • łąki
 • pastwiska
 • sady
 • oraz inne grunty które wykazane są na wypisie z rejestru gruntów.pożyczka dla rolnika prywatnie pod zastaw

Podczas umowy wykluczamy budynki mieszkalne oraz gospodarcze i nie muszą one stanowić zabezpieczenia do pożyczki. Niestety z uwagi na przepisy i regulacje prawne a w szczególności Ustawa o gruntach rolnych i leśnych z dnia 29.06.2015r. zabezpieczaniu nie mogą podlegać grunty leśne i zalesione.

Kwota pożyczki

uzależniona jest od klasy gruntu oraz jego rodzaju, czyli przeznaczenia. Maksymalną wysokość udzielonej pożyczki określamy na podstawie prostego wzoru:
ilość hektarów x 15 do 25 tys. za 1 hektar.
Całkowita kwota do wypłaty uzależniona jest więc od całkowitej powierzchni gruntów które będą podlegały zabezpieczeniu oraz ich klasie najczęściej spotykanym gruntem w Polsce są działki opisane jako 3 lub 4 klasa gruntów.

Poniżej przykład udzielonej pożyczki dla rolnika, który pod zabezpieczenie pożyczki przekazał 12 hektarów większość klasy 3 i 4 z czego 6 ha jest gruntem uprawnym a pozostałe 6 ha stanowią łąki. W tej sytuacji jesteśmy w stanie udzielić pożyczki wnioskującemu w wysokości do 20 tys. za 1 hektar dla działek uprawnych – ornych i 17 tys. dla działek oznaczonych jako łąki. Łączna kwota pożyczki do wypłaty w tej symulacji wynosi 222 tys. zł.

W powyższej symulacji określamy maksymalną kwotę do wypłaty natomiast pożyczkobiorca może otrzymać dowolną kwotę, jednak nie wyższą niż ta, która wynika z powyższej analizy.

Ważnym elementem przy analizie wniosku złożonego przez klienta jest wypełniony prawidłowo wniosek o pożyczkę (dostępny poniżej pod niebieskim przyciskiem) oraz dokumentacja, którą należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zakładce kontakt. Aktualną wartość gruntów rolnych można sprawdzić na stronie ARiMR.

Prawidłowo złożony wniosek o pożyczkę dla rolnika musi zawierać pełną i aktualną dokumentację oraz wypełniony wniosek. Tak przygotowany wniosek wraz z dokumentacją, pozwoli na przeprowadzenie niezbędnej analizy o przyznanie pożyczki. Na kolejnym etapie weryfikacji klienta, który ubiega się o pożyczkę dla rolnika jest określenie wysokości pożyczki jaką może otrzymać. Po ostatecznej analizie klient otrzymuje w formie elektronicznej na podany adres e-mail harmonogram zawierający wszystkie koszty oraz terminy spłaty poszczególnych rat a także wzór umowy hipotecznej, jaką będzie podpisywał jeśli zdecyduje się na uruchomienie pożyczki. W kolejnej wiadomości po zapoznaniu się z umową oraz kosztami i harmonogramem otrzymuje pełne zestawienie wymaganych dokumentów, które należy przedłożyć w kancelarii notarialnej w dniu podpisania umowy pożyczki dla rolnika. Wstępnie dokumentację tą, należy przesłać w formie skanów na adres e-mail podany w zakładce „kontakt” lub w odpowiedzi na wiadomość jaką od nas wcześniej otrzymał. Po analizie dokumentów przez kancelarię notarialną oraz przygotowaniu przez notariusza właściwej umowy pożyczki na podstawie wcześniej udostępnionego wzoru, następuje wyznaczenie terminu podpisania umowy, zgodnie z życzeniem klienta w wyznaczonym przez niego dniu i godzinie.

 

Wniosek o pożyczkę dla rolnika

 

Pożyczka dla rolnika – Dokumenty wymagane do pożyczki pod zastaw gruntów rolnych:

 • dokument potwierdzający prawo własności
 • wypis z rejestru gruntów
 • numery ksiąg wieczystych
 • numer gospodarstwa rolnego nadany przez ARiMR
 • Decyzja o przyznaniu dopłat Unijnych (jeśli są pobierane)
 • dowody osobiste właścicieli
 • numer rachunku bankowego do wypłaty pożyczki

Finansowanie produktu „pożyczka dla rolnika” nie wymaga przedkładania zaświadczeń z KRUS i Urzędu Skarbowego, nie wymagamy także zaświadczeń o dochodach klienta i nie weryfikujemy baz bankowych bik i big.

Strona główna Pożyczka dla firm Oferta Wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę Pożyczka dla rolnika Współpraca Kontakt