Pożyczka dla rolnika, kto może ją otrzymać?

Produkt finansowy przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą, które posiadają zabezpieczenie w postaci gruntu rolnego. Pod zabezpieczenie tego rodzaju pożyczki można przyjąć:

 • grunt uprawny – rolę
 • łąki
 • pastwiska
 • sady
 • oraz inne grunty które wykazane są na wypisie z rejestru gruntów.pożyczka dla rolnika pod grunt rolny zastaw działki

Z zabezpieczenia wykluczone są budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Nie muszą one stanowić zabezpieczenia do pożyczki, tak więc pod hipotekę zabezpiecza się wyłącznie sam grunt. Niestety, ze względu na to, że przepisy i regulacje prawne, a w szczególności Ustawa o gruntach rolnych i leśnych z dnia 29.06.2015r. nie przewidują możliwości zabezpieczenia się na gruntach leśnych i zalesionych, te nie są brane pod uwagę przy wycenie wartości zabezpieczenia. 

 

Jaką kwotę pożyczki może otrzymać rolnik?

 • Pożyczka dla rolnika i jej maksymalną kwotę uzależniamy od klasy gruntu oraz jego rodzaju, czyli przeznaczenia. Maksymalną wysokość udzielonej pożyczki określamy na podstawie prostego wzoru:
  ilość hektarów x 15 do 25 tys. za 1 hektar.
  Całkowita kwota do wypłaty uzależniona jest więc od całkowitej powierzchni gruntów, które będą podlegały zabezpieczeniu oraz ich klasie. Najczęściej spotykanym gruntem w Polsce są działki opisane jako 3 lub 4 klasa gruntów.

Przykład udzielonej pożyczki dla rolnika, który pod zabezpieczenie przekazał 12 hektarów, większość klasy 3 i 4 z czego 6 ha jest gruntem uprawnym a pozostałe 6 ha stanowią łąki. W tej sytuacji jesteśmy w stanie udzielić pożyczkę wnioskującemu w wysokości do 20 tys. za 1 hektar dla działek uprawnych – ornych i 17 tys. dla działek oznaczonych jako łąki. Łączna kwota pożyczki do wypłaty w tej symulacji wynosi 222 tys. zł.

W symulacji produktu pożyczka dla rolnika, określamy maksymalną kwotę do wypłaty, natomiast pożyczkobiorca może otrzymać dowolną kwotę. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż ta, która wynika z powyższej analizy. Ważnym elementem przy analizie wniosku złożonego przez klienta jest wypełniony prawidłowo wniosek o pożyczkę (dostępny poniżej pod niebieskim przyciskiem) oraz dokumentacja, którą należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zakładce kontakt. Aktualną wartość gruntów rolnych można sprawdzić na stronie ARiMR.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę dla rolnika?

Prawidłowo złożony wniosek o pożyczkę dla rolnika musi zawierać przede wszystkim, pełną i aktualną dokumentację oraz wypełniony wniosek. Tak przygotowany wniosek wraz z dokumentacją, pozwoli na przeprowadzenie niezbędnej analizy o przyznaniu pożyczki. Na kolejnym etapie weryfikacji klienta, który ubiega się o pożyczkę dla rolnika jest określenie wysokości pożyczki jaką może otrzymać. Po ostatecznej analizie, klient otrzymuje w formie elektronicznej na podany adres e-mail harmonogram, zawierający wszystkie koszty oraz terminy spłaty poszczególnych rat.

Na adres e-mail otrzymuje także wzór umowy hipotecznej, jaką będzie podpisywał jeśli zdecyduje się na uruchomienie pożyczki. W kolejnej wiadomości po zapoznaniu się z umową oraz kosztami i harmonogramem, otrzymuje pełne zestawienie wymaganych dokumentów. Dokumentacją tą, należy przedłożyć w kancelarii notarialnej w dniu podpisania umowy pożyczki dla rolnika. Wstępnie dokumentację tą, należy przesłać w formie skanów na adres e-mail podany w zakładce „kontakt” lub w odpowiedzi na wiadomość jaką od nas wcześniej otrzymał. Po analizie dokumentów przez notariusza następuje przygotowanie właściwej umowy pożyczki. Pożyczkobiorca otrzymuje wzór umowy i następuje wyznaczenie terminu podpisania umowy.

wniosek o pożyczkę dla rolnika

 

Jakie dokumenty wymagane są do pożyczki pod zastaw gruntów rolnych?

 • dokument potwierdzający prawo własności
 • wypis z rejestru gruntów
 • numery ksiąg wieczystych
 • numer gospodarstwa rolnego nadany przez ARiMR
 • Decyzja o przyznaniu dopłat Unijnych (jeśli są pobierane)
 • dowody osobiste właścicieli
 • numer rachunku bankowego do wypłaty pożyczki

Godnym uwagi jest fakt, że finansowanie produktu „pożyczka dla rolnika” w przeciwieństwie do ofert bankowych, nie wymaga przedkładania zaświadczeń z KRUS i Urzędu Skarbowego. Nie wymagamy także zaświadczeń o dochodach klienta i nie weryfikujemy baz bankowych bik i big. 

Strona główna Pożyczka dla firm Oferta Wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę Współpraca Kontakt