Pożyczka dla rolnika

Pożyczka dla rolnika, kto może ją otrzymać?


Pożyczka dla rolnika to produkt finansowy przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą, które posiadają zabezpieczenie w postaci gruntu rolnego. Pod zabezpieczenie tego rodzaju pożyczki przyjmujemy:

– grunt uprawny — rola,
– łąki,
– pastwiska,
– sady,
– inne grunty, które wykazane są na wypisie z rejestru gruntów.pozyczka dla rolnika pod grunt ziemie laki.na zakup bydla Pożyczka dla rolnika

Z zabezpieczenia wykluczone są budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Nie muszą one stanowić zabezpieczenia do pożyczki, co w konsekwencji oznacza, że pod hipotekę zabezpiecza się wyłącznie sam grunt. Niestety, ze względu na to, że przepisy i regulacje prawne, a w szczególności Ustawa o gruntach rolnych i leśnych z dnia 29.06.2015 r. Bardzo utrudniają możliwości zabezpieczenia się na gruntach leśnych i zalesionych, te nie są brane pod uwagę przy wycenie wartości zabezpieczenia.

 

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki dla rolnika?

Pożyczka prywatna dla rolnika i jej maksymalna kwota uzależniona jest od klasy gruntu oraz jego rodzaju, czyli przeznaczenia. Maksymalną wysokość udzielonej pożyczki określamy na podstawie prostego wzoru:
– ilość hektarów x 15 do 25 tys. za 1 hektar.
Całkowita kwota do wypłaty wynika więc, od całkowitej powierzchni gruntów, które będą podlegały zabezpieczeniu oraz ich klasie. Najczęściej spotykanym gruntem w Polsce są działki opisane jako 3 lub 4 klasa gruntów.

Przykład udzielonej pożyczki dla rolnika, który pod zabezpieczenie przekazał 12 hektarów, większość klasy 3 i 4, z czego 6 ha jest gruntem uprawnym, a pozostałe 6 ha stanowią łąki. W tej sytuacji rolnik może otrzymać pożyczkę w wysokości do 20 tys. za 1 hektar dla działek uprawnych — ornych i 17 tys. dla działek oznaczonych jako łąki. Łączna kwota pożyczki do wypłaty w tej symulacji wynosi 222 tys. zł.

W symulacji produktu pożyczka dla rolnika określamy maksymalną kwotę do wypłaty, natomiast pożyczkobiorca może otrzymać dowolną kwotę. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż ta, która wynika z powyższej analizy. Ważnym elementem przy analizie wniosku złożonego przez klienta jest wypełniony prawidłowo wniosek o pożyczkę wraz z dokumentacją, którą należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zakładce kontakt. Aktualną wartość gruntów rolnych można sprawdzić na stronie ARiMR.

Jak złożyć wniosek o prywatną pożyczkę dla rolnika?

Prawidłowo złożony wniosek o pożyczkę dla rolnika musi zawierać przede wszystkim, pełną i aktualną dokumentację. Tak przygotowany wniosek wraz z dokumentacją, pozwoli na przeprowadzenie niezbędnej analizy o przyznaniu pożyczki. Na kolejnym etapie weryfikacji klienta, który ubiega się o pożyczkę dla rolnika, jest określenie wysokości pożyczki, jaką możesz otrzymać. Po ostatecznej analizie klient otrzymuje w formie elektronicznej na podany adres e-mail harmonogram, zawierający wszystkie koszty a ponadto terminy spłaty poszczególnych rat.

Na adres e-mail otrzymujesz także wzór umowy hipotecznej, którą będziesz podpisywał. Po omówieniu zagadnień związanych ze szczegółami zawartymi w umowie sam zdecydujesz, czy chcesz przystąpić do uruchomienia pożyczki. W kolejnej wiadomości po zapoznaniu się z umową oraz kosztami i harmonogramem otrzymasz pełne zestawienie wymaganych dokumentów. Dokumenty te, należy przedłożyć w kancelarii notarialnej w dniu podpisania umowy pożyczki dla rolnika. Wstępnie dokumentację należy przesłać w formie skanów, na adres e-mail podany w zakładce kontakt lub w odpowiedzi na wiadomość, jaką od nas wcześniej otrzymałeś. Po analizie dokumentów przez notariusza następuje przygotowanie właściwej umowy pożyczki. Pożyczkobiorca otrzymuje wzór umowy i następuje wyznaczenie terminu podpisania umowy.


ZŁÓŻ WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA ROLNIKA

pozyczka prywatna dla rolnika Pożyczka dla rolnika


 

Jakie dokumenty wymagane są do pożyczki pod zastaw gruntów rolnych?

– Dokument potwierdzający prawo własności,
– wypis z rejestru gruntów,
– numery ksiąg wieczystych,
– numer gospodarstwa rolnego nadany przez ARiMR,
– decyzja o przyznaniu dopłat Unijnych (jeśli są pobierane),
– dowody osobiste właścicieli,
– numer rachunku bankowego do wypłaty pożyczki.

Godnym uwagi jest fakt, że finansowanie produktu pożyczka dla rolnika w przeciwieństwie do ofert bankowych, nie wymaga przedkładania zaświadczeń z KRUS i Urzędu Skarbowego. Nie są  także wymagane zaświadczenia o dochodach klienta oraz brak weryfikacji baz bankowych BIK i BIG.