Pożyczka dla rolnika

to produkt przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą, które posiadają zabezpieczenie w postaci gruntu rolnego. Pod zabezpieczenie tego rodzaju pożyczki można przyjąć:

  • grunt uprawny – rolę
  • łąki
  • pastwiska
  • sady
  • oraz inne grunty które wykazane są na wypisie z rejestru gruntów.pożyczka dla rolnika prywatnie pod zastaw

Podczas umowy wykluczamy budynki mieszkalne oraz gospodarcze i nie muszą one stanowić zabezpieczenia do pożyczki. Niestety z uwagi na przepisy i regulacje prawne a w szczególności Ustawa o gruntach rolnych i leśnych z dnia 29.06.2015r. zabezpieczaniu nie mogą podlegać grunty leśne i zalesione.

Kwota pożyczki

uzależniona jest od klasy gruntu oraz jego rodzaju, czyli przeznaczenia. Maksymalną wysokość udzielonej pożyczki określamy na podstawie prostego wzoru:
ilość hektarów x 15 do 25 tys. za 1 hektar.
Całkowita kwota do wypłaty uzależniona jest więc od całkowitej powierzchni gruntów które będą podlegały zabezpieczeniu oraz ich klasie najczęściej spotykanym gruntem w Polsce są działki opisane jako 3 lub 4 klasa gruntów.

Poniżej przykład udzielonej pożyczki dla rolnika, który pod zabezpieczenie pożyczki przekazał 12 hektarów większość klasy 3 i 4 z czego 6 ha jest gruntem uprawnym a pozostałe 6 ha stanowią łąki. W tej sytuacji jesteśmy w stanie udzielić pożyczki wnioskującemu w wysokości do 20 tys. za 1 hektar dla działek uprawnych – ornych i 17 tys. dla działek oznaczonych jako łąki. Łączna kwota pożyczki do wypłaty w tej symulacji wynosi 222 tys. zł.

W powyższej symulacji określamy maksymalną kwotę do wypłaty natomiast pożyczkobiorca może otrzymać dowolną kwotę, jednak nie wyższa niż ta, która wynika z powyższej analizy.

Ważnym elementem przy analizie wniosku złożonego przez klienta jest dokumentacja, którą należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zakładce kontakt.

Prawidłowo złożony wniosek o pożyczkę dla rolnika musi zawierać pełną i aktualną dokumentację. Na podstawie, której  jesteśmy w stanie wykonać niezbędną analizę. Na kolejnym etapie weryfikacji klienta, który ubiega się o pożyczkę prywatną jest określenie wysokości pożyczki jaką może otrzymać.

Pożyczka dla rolnika – Dokumenty wymagane do pożyczki pod zastaw gruntów rolnych:

  • dokument potwierdzający prawo własności
  • wypis oraz wyrys z rejestru gruntów
  • numery ksiąg wieczystych
  • dowody osobiste właścicieli
  • numer rachunku bankowego do wypłaty pożyczki

Finansowanie produktu „pożyczka dla rolnika” nie wymaga przedkładania zaświadczeń z KRUS i Urzędu Skarbowego, nie sprawdzamy także dochodów klienta i nie weryfikujemy baz bankowych bik i big.

Strona główna Pożyczka dla firm Oferta Wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę Kredyty bankowe Współpraca Kontakt