Pomoc prawna w zakresie praktyk związanych z lichwą i pożyczaniem pieniędzy

Autor artykułu alekx24 - 05-05-22

Pomoc prawna w sprawie lichwy

Przestępstwo lichwy

Lichwa to wyzysk polegający na wykorzystywaniu trudnej sytuacji, w której znajduje się inny podmiot i zawarciu z nim niekorzystnej umowy. Na jej mocy w zamian za udzieloną pomoc np.  w postaci pożyczki jej odbiorca zobowiązany jest do zwrotu zdecydowanie wyższej kwoty niż ta, którą pożyczył. W ten sposób dochodzi do nieuczciwego wzbogacenia się lichwiarza. 

Jakie są sankcje za udzielenie pożyczki w lichwie?

Zgodnie z obowiązującym prawem lichwa jest przestępstwem podlegającym karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. O popełnieniu tego przestępstwa można mówić w sytuacji, gdy pożyczkodawca udzielający świadczenia pieniężnego żąda zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie, która przekracza co najmniej dwukrotność maksymalnych kosztów. Kara ta dotyczy również osób, które żądają zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie.

lichwa pomoc

Jak skutecznie walczyć z lichwiarzami?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów w walce z przestępstwem lichy jest tzw. ustawa antylichwiarska. Ma ona na celu chronić konsumentów przed zawyżonymi kosztami kredytów oraz pożyczek. Likwiduje także firmy, które udzielają świadczeń pieniężnych, ale w procesie tym wykorzystują konstrukcję lichy. Pozaodsetkowe koszty spłaty zaciągniętego zobowiązania nie mogą przekraczać 25% całej kwoty. Dodatkowo wszystkie instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek muszą przekazywać dane na ten temat do Komisji Nadzoru Finansowego, co również pozwoli skutecznie walczyć z lichwą.

Czy można odzyskać pieniądze pożyczone w lichwie?

W całym kraju działają kancelarie, które świadczą usługę, jaką jest pomoc prawna w lichwie. Oferują pomoc w odzyskiwaniu utraconych w ten sposób pieniędzy i dochodzeniu swoich praw. Wytoczenie spraw sądowych lichwiarzom jest jednym ze sposobów na skuteczną walkę z tym nielegalnym procederem, co pozwoli całkowicie wyeliminować lichwę z rynku i zapobiegnie dalszemu oszukiwaniu konsumentów.