pożyczka pod zastaw mieszkania domu Warszawa Kraków Poznań Wrocław Łódź

Obowiązek posiadania rachunku bankowego

Wypłata wynagrodzenia wyłącznie na rachunek bankowy, koniec wypłat w gotówce.

W styczniu 2019 nastąpiła zmiana w Kodeksie Pracy dotycząca wypłaty pensji. Obowiązującą zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia za pracę wyłącznie na wskazany przez pracownika rachunek bankowy.

Pracodawcy do 21 stycznia 2019 roku mają obowiązek poinformować pracowników, którzy wcześniej otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych, o obowiązku podania numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie.

Nowe zasady nie obwiązują wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na przykład umowy-zlecenia.