Jak udzielamy pożyczki

Ważne

Nowelizacja Ustawy o Kredycie Hipotecznym z dnia 23 marca 2017r
W związku z nowelizacją Ustawy o Kredycie Hipotecznym z dnia 23 marca 2017r opublikowaną w Dzienniku Ustaw pod pozycją 819 w kwietniu informujemy, że pożyczka dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może zostać wypłacona najpóźniej do dnia 22 lipca 2017r. Po tym okresie każda osoba ubiegająca się o pożyczkę hipoteczną od instytucji niebędącej bankiem musi prowadzić działalność gospodarczą.