Pożyczka pod zastaw nieruchomości na spłatę zasłużeń i komornika

Nowe zasady i kwoty zajęć komorniczych 2019r

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku.

Minimalna pensja w 2019 (czyli kwota wolna od komornika w 2019 roku) to 1634 zł. Tyle musi otrzymać na konto każdy pracujący w pełnym wymiarze etatu. Niezależnie od tego, ile zarabia. Jeśli zarabia najniższą krajową, wówczas komornik nie zabierze z jego pensji ani złotówki. Najniższa krajowa jest bowiem wolna od zajęć komorniczych. Minimalne wynagrodzenie nie podlega zajęciu komorniczemu niezależnie od tego ile wynosi zadłużenie i ilu komorników ma dłużnik.

Zasada zajęcia wynagrodzenia jest bardzo prosta: 50% wynagrodzenia do limitu kwoty 1634 zł netto. Czyli zarabiający np. 2200 zł netto ma zajęcie komornicze w wysokości 566 zł, gdyż kwota wolna od komornika w 2019 musi zostać mu wypłacona.

Wyjątkiem są komornicze zajęcia alimentacyjne. Tutaj obowiązuje ogólna zasada braku jakichkolwiek kwot wolnych od zajęcia i 60% zajęcia pensji. Pracownik etatowy zarabiający najniższą krajową i mający długi alimentacyjne straci na rzecz komornika 918 zł. Niezależnie od dochodu komornik zawsze zabierze 60% wynagrodzenia podlegającego zajęciu z tytułu alimentów.

Kwota wolna od komornika w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło

W przypadku wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych podlega ono zajęciu przez komornika w całości. Przynajmniej w teorii, gdyż w praktyce można ochronić je przed tak drastycznym zajęciem. Warunkiem jest udowodnienie komornikowi, że są to jedyne źródła utrzymania i mają charakter powtarzający się regularnie (wypłacane co miesiąc w podobnej wysokości). Aby móc wykorzystać obowiązujące prawo i sprawić, aby kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 objęła również Twoją umowę zlecenia prosimy niezwłocznie wysłać pismo do komornika. Wzór pisma do komornika o zastosowanie kwoty wolnej od zajęcia w 2019 roku pobierzesz klikając w odnośnik:

Kwota wolna od komornika na koncie bankowym w 2019 roku

Komornik na koncie bankowym nie zajmie ani złotówki jeśli suma operacji nie przekroczy w danym miesiącu kalendarzowym kwoty 1687,50 zł. Przy czym nie mówimy tutaj o jednorazowej operacji, ale o sumie obrotów w danym miesiącu.

Jeśli po zajęciu wynagrodzenia otrzymujesz na konto bankowe wypłatę w wysokości kwoty wolnej od zajęcia komorniczego pensji, czyli 1634 zł, to możesz wypłacić ją w całości. Będzie to bowiem mniej niż kwota ustalona w 2018 roku jako wolna od zajęcia na koncie bankowym, która – przypominamy – wynosi 1687,50 zł.

Kwota wolna od zajęcia w przypadku 500+, rodzinnego, alimentów na dzieci

Ustawowo wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. Jednakże wiele osób nieświadomie traci swoje świadczenia na rzecz komornika. Dzieje się tak, gdyż trafiają one na zwykłe konto bankowe, które komornik zajmuje traktując znajdujące się tam pieniądze ze świadczeń socjalnych jak każde inne. Aby zabezpieczyć je przed zajęciem komorniczym musisz założyć specjalne konto, którego nie zajmie komornik. Konto,które nie podlega egzekucji komorniczej.