Pożyczka pod zastaw nieruchomości na spłatę zasłużeń i komornika

Nowe przepisy w ustawie o komornikach

Niespłacona pożyczka. Jak zmienią się przepisy od 2019 roku?

W dniu 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać dwie nowe ustawy dotyczące egzekucji komorniczych. Są to ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

Komornik nie może dokonać zajęcia majątku. 

Po wejściu w życie nowych ustaw, jeśli dłużnik udowodni, że majątek ruchomy lub nieruchomość np. mieszkanie, samochód sprzęt RTV nie należy do niego i nie jest jego własnością. Na dowód tego, dłużnik musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt. Może być to faktura za zakup lub akt notarialny kupna a także umowa kupna.

W nowej ustawie będzie także można wnieść skargę na komornika do sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby kancelarii komornika. Skarga może być złożona na formularzu, który komornik ma obowiązek wydać dłużnikowi. Jeśli komornik pomimo nowych przepisów prawa naruszy je, wówczas sąd rejonowy może obciążyć komornika kosztami postępowania , kóre mają skutek na podstawie wniesionej skargi.

Obowiązek nagrywania czynności egzekucyjnych, które wykonywane będą na nieruchomościach stanowiących majątek i własność dłużnika to kolejny przepis, który pojawi się w nowej ustawie. Nagranie takie musi być dołączane do sprawy egzekucyjnej i załączone do pozostałych dokumentów. Komornik musi także informować dłużnika o przysługujących mu prawach. Przymusowe wejście do nieruchomości np. mieszkania lub domu oraz otwarcie drzwi przez ślusarza może się obyć jedynie w obecności policji.

Nowe ustalenia w sprawie kosztów komorniczych.

Ustawa o kosztach komornika reguluje nowe opłaty egzekucyjne. Wysokość kosztów komorniczych od 2019 roku musi być określona adekwatną kwotą, a nie tak jak do tej pory naliczaną proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia. Komornik może zabezpieczyć część mienia dłużnika celem sprzedaży go podczas licytacji komorniczej.

Koszty komornicze:

– najniższa opłata – 150 zł
– najwyższa opłata – 50 tys. zł

Kwota kosztów komorniczych zależna będzie od wysokości długu oraz czasu pracy i nakładów jakie poniósł komornik. Dłużnik będzie miał prawo do złożenia wniosku do sądu o zmniejszenie tej opłaty. Opłata ma wynosić 10 procent licząc od wartości ściąganych środków pieniężnych. Opłata może być mniejsza np. 5 %. lub 3 %. Jeśli spłacisz swoje zobowiązania w ciągu 30 dni od dnia odebrania zawiadomienia, maksymalnie zapłacisz 3 % kosztów komorniczych. Komornik otrzyma tylko prowizję z części ściągniętych zobowiązań a pozostałe kwoty z tych kosztów trafią do skarbu państwa.