Licytacja komornicza przy małej kwocie zadłużenia nie będzie możliwa

Niska kwota pożyczki a bezpieczeństwo nieruchomości

Informacja

Czy przy niskiej kwocie zobowiązania twoje mieszkanie pozostanie bezpieczne?

 

Rząd debatuje nad kolejnymi zmianami w ustawie o kredytach a z tym związane również o skutkach spowodowanych brakiem spłat kredytów oraz pożyczek. Nowością jest ograniczenie odzyskania wierzytelności z egzekucji komorniczej a dotyczącej licytacji nieruchomości. Do tej pory nawet przy zadłużeniu np. 5 tys. PLN komornik na podstawie wydanego nakazu zapłaty mógł skutecznie doprowadzić do eksmisji właścicieli oraz licytacji domu czy mieszkania. Zmiany, które są proponowane przez ustawodawcę, mają zmniejszyć ryzyko utraty tego typu nieruchomości poprzez wprowadzenie ograniczenie. Minimum, na podstawie którego wierzyciel będzie mógł ubiegać się u komornika o egzekucję z nieruchomości, będzie wynosiło jedną dwudziestą wartości oszacowania biegłego sądowego. Oszacowanie przez tą osobę, to najczęściej najniższa wycena za daną nieruchomość, biorąc pod uwagę miejscowość, dzielnicę czy stan techniczny lokalu. Sama wartość realna nieruchomości, którą można uzyskać w formie operatu szacunkowego w autoryzowanym biurze szacunkowym, bardzo często znacznie odbiega od wyceny wykonanej na zlecenie komornika przez biegłego z sądu. Przykładem, jakim możemy się posłużyć, niech będzie lokal mieszkalny w Krakowie, którego faktyczna wartość na rynku wtórnym przy oszacowaniu przez rzeczoznawcę wynosi 250 tys. PLN. Po wykonanej ekspertyzie przez biegłego rzeczoznawcę sądowego wartość ta wyniesie około 220 tys. PLN. Zobowiązanie, jakie będzie umożliwiało skuteczną egzekucję, nie będzie mogło być niższe w tym przypadku niż 11 tys. PLN, czyli 1/20 wartości oszacowanego mieszkania.

Krótko podsumowując, nowo proponowane zmiany w ustawie spowodują, że firmy, najczęściej udzielające szybkich pożyczek czy chwilówek nie będą mogły skutecznie wyegzekwować zadłużenia od swoich wierzycieli, powołując się tak jak do tej pory na możliwość przeprowadzenia egzekucji poprzez licytację komorniczą mieszkania lub domu. Teoretycznie ty jako dłużnik będziesz mógł „spać spokojnie”, przynajmniej nie obawiając się, że twój dach nad głową zostanie sprzedany, a ty „wylądujesz pod mostem”. Oczywiście firmy oraz banki nie są zadowolone z proponowanych zmian w ustawie i chcą skutecznie zablokować przeprowadzenie nowelizacji, o której wspomnieliśmy wcześniej.