Kolejna obniżka stóp procentowych

 

Obniżka stóp procentowych

przez Radę Polityki Pieniężnej to decyzja, której raczej nikt się nie spodziewał. Większość analityków twierdziła nawet, że RPP podniesie wysokość stopy procentowej. Obniżka ta, to kolejna zmiana odsetek w ciągu kilku tygodni. Aktualny poziom odsetek jest najniższy w historii i wynosi 0,5% w skali roku.

Informacja ta, na pewno ucieszyła wszystkich kredytobiorców. Raty kredytów i pożyczek po raz kolejny zostaną obniżone, o czym bank poinformuje Cię, wysyłając nowy harmonogram.

Aktualne wysokości stóp procentowych, po ostatnich zmianach wyglądają następująco:

  • stopa lombardowa 1,0%
  • stopa depozytowa 0,0%
  • stopa redyskontowa weksli 0,55%
  • stopa dyskontowa weksli 0,6%

Obniżka stóp procentowych podejmując taką decyzję, na pewno miała na uwadze pogłębiający się kryzys gospodarczy. Covid-19, spowodował duże komplikacje prawie w każdej gałęzi gospodarki.

Niestety powodów do uśmiechu nie mają osoby, które posiadają kredyty we frankach. Raty ich kredytów najprawdopodobniej zdrożeją, ponieważ decyzja RPP wymusi obniżenie wartości złotówki. Kurs franka względem złotówki będzie niestety piął się w górę.

Ostatecznie odsetki będą wynosiły:

Od 9.04.2020 roku odsetki ustawowe wyniosą 4%. Z kolei odsetki maksymalne, nie mogą być wyższe niż dwu krotność tej kwoty, czyli 8%

Zmienia się również wysokość odsetek za opóźnienie tzw. odsetek karnych, która wyniesie 6%. Maksymalne odsetki karne nie mogą przekraczać dwu krotności tej kwoty, tj. 12%.

Poniżej wysokość odsetek w pełnym zestawieniu po ostatniej zmianie:

  • Odsetki ustawowe: 4%
  • Maksymalne odsetki ustawowe: 8%
  • Odsetki za karne: 6%
  • Maksymalne odsetki karne: 12%