Jak usunąć wpisy z BIK i KRD?

Autor artykułu alekx24 - 23-05-22

Pozbadz sie wpisow z BIK i KRD

Negatywne wpisy w BIK i KRD mogą skutecznie przekreślić nasze szanse na ubieganie się o kredyt w banku. Niestety, są one zapiskami naszej historii zobowiązań, a także terminowości ich spłat. Nie da się ukryć, że to właśnie te rejestry banki sprawdzają jako pierwsze w momencie, kiedy rozpatrują nasz wniosek kredytowy. Jednak wpisy w BIK i KRD można wymazać. Tak więc pozbądź się wpisów z BIK i KRD!

Pozbycie się wpisów z BIK i KRD - jak to zrobić?

Przekazywanie negatywnych wpisów do BIK i KRD jest regulowane ustawą bankową, która opisuje również możliwości ich usunięcia. Okazuje się, że nie zawsze i nie każdy wpis można usunąć.

Zwykle możliwe jest to w następujących przypadkach:

  • Odwołanie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych, po wygaśnięciu ciążącego zobowiązania finansowego.
  • Upływ czasu umożliwiającego przetwarzanie danych osobowych- jest to zwykle okres 5 lat, który liczony jest od momentu wygaśnięcia zobowiązania kredytowego.
  • Dane zostały błędnie wprowadzone lub omyłkowo wprowadzone do rejestru BIK lub KRD.

Jeśli więc ciążą nam negatywne zapiski związane z historią kredytową, w powyższych przypadkach możemy starać się o ich usunięcie. Tak więc pozbądź się wpisów z BIK i KRD jeśli wiesz, że nie powinny one Ciebie dotyczyć.

Pozbądź się wpisów z BIK i KRD - poradnik

Pozbywanie się negatywnych wpisów z BIK i KRD możesz wykonać samodzielnie lub przy współpracy z odpowiednimi firmami, które profesjonalnie się tym zajmują. W pierwszym przypadku konieczne będzie pobranie swojej historii kredytowej z BIK lub KRD, a następnie sprawdzenie poprawności danych. Jeśli okażą się one błędne lub wprowadzone omyłkowo, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku i odesłanie go pocztą lub pocztą elektroniczną do BIK lub KRD. W tym wypadku musimy poczekać na odpowiedź z instytucji potwierdzającą usunięcie wpisów. W przypadku jeśli nasze negatywne zapiski wynikają z realnych opóźnień w spłatach, specjalne firmy zajmują się negocjacjami z wierzycielami, które finalnie mają doprowadzić do usunięcia wpisów.