Pożyczka pod zastaw nieruchomości najtańsze koszty najniższe raty 2020 Warszawa

Duża obniżka stóp procentowych od 28 marca 2020 r.

 

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o wysokiej obniżce stóp procentowych dla kredytów w walucie polskiej. Decyzja wchodzi w życie od 28 marca 2020 roku. Stopa referencyjna, która reguluje wysokość odsetek dla kredytu, została obniżona z poziomu 1,5% do 1,0%. Zmiana się także tzw. stopa lombardowa z poziomu 2,5% do 1,5% w skali roku.

 

Co oznaczają obniżki stóp procentowych dla kredytobiorców?

Obniżka stopy referencyjnej o 0,5%, spowoduje obniżenie maksymalnych odsetek ustawowych dla kredytów, którą oblicza się w następujący sposób: stopa referencyjna (1,0%) plus wskaźnik NBP (3,5%). Suma tych dwóch części składowych daje nam bazową odsetek w skali roku, tak więc jest to 4,5%. Maksymalne odsetki, zgodnie z ustawą nie mogę przekraczać dwu krotności odsetek ustawowych. Tak więc maksymalne odsetki wynoszą od tej chwili 9,0% w skali roku.

 

Odsetki karne, za opóźnienie

Zgodnie z decyzją RPP, zmianie ulega także stopa odsetek za opóźnienie (tak zwanych odsetek karnych), co oznacza, że maksymalne odsetki karne będą wynosiły 6,5% w skali roku. Zasada obliczenia tych stóp procentowych jest bardzo podobna jak w poprzednim przykładzie, z tym że wskaźnik NBP wynosi tutaj 5,5%. Obliczając odsetki karne, liczymy więc: Suma stopy referencyjnej NBP (1,0%) plus 5,5 punktu procentowego (wskaźnik NBP), co daje nam 6,5%. Maksymalne odsetki karne , zgodnie z ustawą nie mogę przekroczyć dwu krotności ustawowych odsetek karnych, wynika z powyższego, że maksymalne odsetki karne będą wynosiły 13,0% w skali roku.

 

Jaka będzie rata miesięczna dla kredytów, które już zostały uruchomione?

Oczywiste jest, że w aktualnej sytuacji zmienią się również raty kredytów, które już funkcjonują i są spłacane przez kredytobiorców. Będzie jednak bardzo ciężko wskazać, na jakim  poziomie będą w tej chwili raty miesięczne, gdyż zależy to od kilku czynników, takich jak: wysokość marży kredytowej, długości umowy, czy kwota kapitału, jaka pozostała do spłaty. Możemy posłużyć się przykładem dla kredytu na 300 tys. PLN, który zaciągnięty został na okres 30 lat, gdzie rata do tej pory wynosiła 1339,00 zł. Przy założeniu, że wysokość odsetek kredytu wynosiła 2,0%, obecnie rata będzie na poziomie 1297,00 zł, co oznacza obniżkę o 83,00 zł (1001,00 zł rocznie).

 

Najważniejsze zmiany dotyczące obniżenia stóp procentowych marzec 2020 r.

zmiana odstek ustawowych koronawirus marzec 2020 Duża obniżka stóp procentowych od 28 marca 2020 r.

Wysokości odsetek od marca w 2020 roku

zmiana stop procentowych koronowirus covid 19 marzec 2020 RPP Duża obniżka stóp procentowych od 28 marca 2020 r.