Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości charakteryzują się znacznie mniejszą ilością dokumentacji jaka wymagana jest do celów analizy oraz podczas podpisywania Umowy Pożyczki w Kancelarii Notarialnej. Oprócz danych osobowych poświadczonych dowodem osobistym właścicieli nieruchomości (lub paszportem) dodatkowo wymagany jest zestaw dokumentów jak poniżej w zależności od rodzaju nieruchomości:

 

Pożyczka pod zastaw mieszkania:

Numer Księgi Wieczystej
Akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania.
Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
– Spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze.
– Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
Numer NIP i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.
Zdjęcia każdego pomieszczenia + zdjęcia klatki schodowej i bloku z zewnątrz.

 

Pożyczka pod zastaw domu:

Numer Księgi Wieczystej.
Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
Wypis z rejestru gruntów.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
– Spadku – zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej.
– Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
Numer NIP i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.
Zdjęcia z zewnątrz każdej z 4 ścian domu + zdjęcia działki zrobione z każdej z 4 ścian domu  oraz zdjęcia każdego pomieszczenia z wewnątrz domu

 

Pożyczka pod zastaw działki rolnej „pożyczka dla rolnika” lub budowlanej:

Numer Księgi Wieczystej.
Wypis z rejestru gruntów.
Wyrys z rejestru gruntów (mapka geodezyjna) – ten dokument wymagany jest w wyjątkowych sytuacjach.
Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
– Spadku – zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej.
– Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
Numer NIP
Numer gospodarstwa rolnego nadany przez ARiMR

Realizujemy pożyczki pod działki budowlane znajdujące się wyłącznie na terenie dużych miast wojewódzkich

 

Pozostała dokumentacja:

Dodatkowo pożyczkobiorcy mogą zostać poproszeni o inne dokumenty wymagane przez Kancelarię Notarialną, Sąd Ksiąg Wieczystych lub Pożyczkodawcę w zależności od stanu prawnego nieruchomości. Dla przykładu przytoczymy sytuację, która zdarza się dość często: Osoba, która zaciąga pożyczkę, nie dokonała zmian w Księdze Wieczystej odnośnie aktualnego prawa własności i nieruchomość pozostaje w użytkowaniu osoby np. nieżyjącej lub, która zrzekła się swojego udziału albo darowała ją aktualnemu właścicielowi.

 

Brak Księgi Wieczystej dla lokalu:

Realizujemy również pożyczki dla osób, które są w posiadaniu spółdzielczego prawa do lokalu (mieszkania), ale nie mają założonej księgi wieczystej na swoje mieszkanie. W tej sytuacji, w dniu podpisania umowy pożyczki, dodatkowo musimy złożyć wniosek do Sądu Ksiąg Wieczystych o założenie księgi dla lokalu, co z kolei pozwoli na jej obciążenie z tytułu udzielonej pożyczki pod zastaw hipoteczny.

Strona główna Pożyczka dla firm Oferta Wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę Pożyczka dla rolnika Współpraca Kontakt