Dokumenty do pożyczki

Jakie są wymagane dokumenty do pożyczki pod zastaw?

Pożyczki hipoteczne prywatne pod zastaw nieruchomości charakteryzują się znacznie mniejszą ilością dokumentacji, jaka wymagana jest do celów analizy oraz podczas podpisywania Umowy Pożyczki w Kancelarii Notarialnej. Oprócz danych osobowych poświadczonych dowodem osobistym właścicieli nieruchomości (lub paszportem) dodatkowo wymagany jest zestaw dokumentów jak poniżej w zależności od rodzaju nieruchomości:dokumenty do pozyczki pod zasatw hipoteke mieszkania domu roli dla rolnika firmy Dokumenty do pożyczki

 

Pożyczka pod zastaw mieszkania:

 • Wniosek o pożyczkę a w nim najważniejsze informacje takie jak: numer Księgi Wieczystej, cel pożyczki, kwota pożyczki, numer NIP i nazwa firmy
 • Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności mieszkania.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o braku zaległości w opłatach czynszowych, (ten dokument nie zawsze jest wymagany).
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze: Spadku, wówczas zaświadczenie wymagane jest zawsze. Darowizny, zaświadczenie wymagane jest tylko wówczas, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Zdjęcia każdego pomieszczenia w mieszkaniu. 

Pożyczka pod zastaw domu:

 • Wniosek o pożyczkę a w nim najważniejsze informacje takie jak: numer Księgi Wieczystej, cel pożyczki, kwota pożyczki, numer NIP i nazwa firmy
 • Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności do działki, lub domu.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze: Spadku, wówczas zaświadczenie wymagane jest zawsze. Darowizny, zaświadczenie wymagane jest tylko wówczas, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Zdjęcie budynku przedstawiającego w obiektywie cały budynek (z kilku ujęć) oraz kilka zdjęć pomieszczeń w domu.
 • Wypis z rejestru gruntu, nie jest wymagany z aktualną datą, (ten dokument nie zawsze jest wymagany).

Pożyczka pod zastaw działki rolnej pożyczka dla rolnika lub budowlanej:

 • Wniosek o pożyczkę dla rolnika a w nim najważniejsze informacje takie jak: numer Księgi Wieczystej (lub kolejne, jeśli grunty opisane są w kilku księgach), cel pożyczki, kwota pożyczki, numer gospodarstwa rolnego nadanego przez ARMiR (numer producenta rolnego)
 • Wypis z rejestru gruntów, (ten dokument wymagany jest PRIORYTETOWO).
 • Akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności do wszystkich gruntów, którą mają stanowić zabezpieczenie pożyczki.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze: Spadku, wówczas zaświadczenie wymagane jest zawsze. Darowizny, zaświadczenie wymagane jest tylko wówczas, jeśli darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Kilka faktur z ostatniego okresu lub wpłat na rachunek bankowcy potwierdzający osiągany dochód z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego. 
 • Realizacja pożyczki może odbywać się również w przypadku ustawionego dożywocia lub służebności i nie wymagamy ich wykreślenia. 

Dodatkowa dokumentacja:

 • Dodatkowo pożyczkobiorcy mogą być poproszeni o inne dokumenty wymagane przez Kancelarię Notarialną, Sąd Ksiąg Wieczystych lub Pożyczkodawcę w zależności od stanu prawnego nieruchomości. Dla przykładu przytoczymy sytuację, która zdarza się dość często: Osoba, która zaciąga pożyczkę, nie dokonała zmian w Księdze Wieczystej odnośnie do aktualnego prawa własności i nieruchomość pozostaje w użytkowaniu osoby np. nieżyjącej lub, która zrzekła się swojego udziału albo darowała ją aktualnemu właścicielowi.

Brak Księgi Wieczystej dla lokalu:

 • Realizujemy również pożyczki dla osób, które nie mają spółdzielczego prawa do lokalu (mieszkania), ale nie mają założonej — wyodrębnionej księgi wieczystej na swój lokal. W tej sytuacji, dokumenty do pożyczki w dniu podpisania umowy, muszą dodatkowo zawierać adekwatne zaświadczenie ze spółdzielni. Wniosek do Sądu Ksiąg Wieczystych o założenie księgi dla lokalu zostanie złożony przez Notariusza. Taka sytuacja przyspiesza procedurę podpisanie umowy pożyczki hipotecznej i jej udzielenie bez konieczności oczekiwania na pojawienie się numeru Księgi Wieczystej.