Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości charakteryzują się znacznie mniejszą ilością dokumentacji jaka wymagana jest do celów analizy oraz podczas podpisywania Umowy Pożyczki w Kancelarii Notarialnej. Oprócz danych osobowych poświadczonych dowodem osobistym właścicieli nieruchomości (lub paszportem) dodatkowo wymagany jest zestaw dokumentów jak poniżej w zależności od rodzaju nieruchomości:

 

Pożyczka pod zastaw mieszkania:

Nr Księgi Wieczystej
Akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania.
Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
– Spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze.
– Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
Nr NIP i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.
Zdjęcia każdego pomieszczenia + zdjęcia klatki schodowej i bloku z zewnątrz.

 

Pożyczka pod zastaw domu:

Nr Księgi Wieczystej.
Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
Wypis z rejestru gruntów.
Wyrys (mapka geodezyjna) – z adnotacją „dokument może być wykorzystany do dokonania zmian w Księgach Wieczystych” (tylko w przypadku zmiany prawa   własności lub innych zapisów w Księdze Wieczystej np. zmiana właścicieli lub wykreślenie jednego a nich).
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
– Spadku – zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej.
– Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
Nr NIP i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.
Zdjęcia z zewnątrz każdej z 4 ścian domu + zdjęcia działki zrobione z każdej z 4 ścian domu  oraz zdjęcia każdego pomieszczenia z wewnątrz domu

 

Pożyczka pod zastaw działki rolnej (lub budowlanej):

Nr Księgi Wieczystej.
Wypis z rejestru gruntów.
Wyrys (mapka geodezyjna) – z adnotacją „dokument może być wykorzystany do dokonania zmian w Księgach Wieczystych” (tylko w przypadku zmiany prawa   własności lub innych zapisów w Księdze Wieczystej np. zmiana właścicieli lub wykreślenie jednego a nich).
Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
– Spadku – zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej.
– Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
Nr NIP i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.
Kilka zdjęć działki i sąsiadujących z nią budynków, najbliższych okolic.

Realizujemy pożyczki pod działki budowlane znajdujące się wyłącznie na terenie dużych miast wojewódzkich

 

Pozostała dokumentacja:

Dodatkowo pożyczkobiorcy mogą zostać poproszeni o inne dokumenty wymagane przez Kancelarię Notarialną, Sąd Ksiąg Wieczystych lub Pożyczkodawcę w zależności od stanu prawnego nieruchomości. Dla przykładu przytoczymy sytuację, która zdarza się dość często a mianowicie osoba, która zaciąga pożyczkę nie dokonała zmian w Księdze Wieczystej odnośnie aktualnego prawa własności i nieruchomość pozostaje w użytkowaniu osoby np. nieżyjącej lub, która zrzekła się swojego udziału albo darowała ją aktualnemu właścicielowi.

 

Brak Księgi Wieczystej dla lokalu:

Realizujemy również pożyczki dla osób, które są w posiadaniu Spółdzielczego Prawa do Lokalu (mieszkania), ale nie mają założonej Księgi Wieczystej na swoje mieszkanie. W tej sytuacji w dniu podpisania Umowy Pożyczki dodatkowo musimy złożyć wniosek do Sądu Ksiąg Wieczystych o założenie Księgi dla lokalu, co z kolei pozwoli nam na jej obciążenie z tytułu udzielonej pożyczki pod zastaw.

Strona główna Pożyczka dla firm Oferta Wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę Kredyty bankowe Współpraca Kontakt