Dokumenty do pożyczki

Jakie są wymagane dokumenty do pożyczki pod zastaw?

Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości charakteryzują się znacznie mniejszą ilością dokumentacji jaka wymagana jest do celów analizy oraz podczas dokumenty do pozyczki pod zastaw mieszkania Dokumenty do pożyczkipodpisywania Umowy Pożyczki w Kancelarii Notarialnej. Oprócz danych osobowych poświadczonych dowodem osobistym właścicieli nieruchomości (lub paszportem) dodatkowo wymagany jest zestaw dokumentów jak poniżej w zależności od rodzaju nieruchomości:

 

Pożyczka pod zastaw mieszkania:

 • Numer Księgi Wieczystej 
 • Akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze: Spadku, zaświadczenie wymagane jest zawsze. Darowizny, zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Numer NIP i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zdjęcia każdego pomieszczenia + zdjęcia klatki schodowej i bloku z zewnątrz.

Pożyczka pod zastaw domu:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze: Spadku, zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej. Darowizny, zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Numer NIP i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zdjęcia z zewnątrz każdej z 4 ścian domu + zdjęcia działki zrobione z każdej z 4 ścian domu  oraz zdjęcia każdego pomieszczenia z wewnątrz domu

Pożyczka pod zastaw działki rolnej „pożyczka dla rolnika” lub budowlanej:

 • Numer Księgi Wieczystej.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Wyrys z rejestru gruntów (mapka geodezyjna) – ten dokument wymagany jest w wyjątkowych sytuacjach.
 • Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze: Spadku, zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej. Darowizny, zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Numer NIP
 • Numer gospodarstwa rolnego nadany przez ARiMR
 • Realizujemy pożyczki pod działki budowlane znajdujące się wyłącznie na terenie dużych miast wojewódzkich

Dodatkowa dokumentacja:

 • Dodatkowo pożyczkobiorcy mogą zostać poproszeni o inne dokumenty wymagane przez Kancelarię Notarialną, Sąd Ksiąg Wieczystych lub Pożyczkodawcę w zależności od stanu prawnego nieruchomości. Dla przykładu przytoczymy sytuację, która zdarza się dość często: Osoba, która zaciąga pożyczkę, nie dokonała zmian w Księdze Wieczystej odnośnie aktualnego prawa własności i nieruchomość pozostaje w użytkowaniu osoby np. nieżyjącej lub, która zrzekła się swojego udziału albo darowała ją aktualnemu właścicielowi.

Brak Księgi Wieczystej dla lokalu:

 • Realizujemy również pożyczki dla osób, które są w posiadaniu spółdzielczego prawa do lokalu (mieszkania), ale nie mają założonej księgi wieczystej na swój lokal. W tej sytuacji, dokumenty do pożyczki w dniu podpisania umowy muszą dodatkowo zawierać zaświadczenie ze spółdzielni. Wniosek do Sądu Ksiąg Wieczystych o założenie księgi dla lokalu zostanie złożony przez Notariusza, co z kolei pozwoli na jej obciążenie z tytułu udzielonej pożyczki pod zastaw hipoteczny.