Biała lista podatników VAT ustawa zatorowa 2020 rok

Biała lista VAT od 1 stycznia 2020 roku

WażneInformacja

 

Biała lista to nowy wykaz podatników VAT i ich rachunków.

Od 1 stycznia 2020 r. za przelanie kwoty powyżej 15.000,00 zł na rachunek, który nie został wcześniej niezarejestrowany na białej liście podatników, nadawca może ponieść surowe kary. Posunięcie to, ma na celu walkę z wyłudzeniami podatku VAT. Od 1 stycznia 2020 roku zaczyna działać także inna ustawa, która ma na celu zmniejszenia zatorów płatniczych.

Biała lista prowadzona jest od 1 września 2019 roku przez KAS. Za jej pomocą można łatwo zweryfikować, czy kontrahent (nasz klient lub płatnik) jest podatnikiem VAT. Lista zawiera także numer konta bankowego, na jaki powinny dokonywane być wszelkie płatności dla tego klienta.

Jeśli po 1 stycznia twój kontrahent przelewasz jakąś kwotę, a twój rachunek nie znajduje się na wykazie, możesz liczyć się z różnymi sankcjami, (dotyczy to kwot powyżej 15.000,00 zł).

  • Nie będziesz mógł zaliczyć tej kwoty na poczet uzyskania przychodu (różnicy pomiędzy kwotą 15.000 zł a kwotą faktycznego przelewu, jaki otrzymałeś).
  • Będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności, solidarnie ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe.

Jak uniknąć sankcji karno – skarbowych?

Jeśli Ty jako wpłacający w ciągu 3 dni od otrzymania środków na niezgłoszone konto, poinformujesz o tym fakcie US, unikniesz odpowiedzialności i przewidzianych w ustawie sankcji a całośc opłat z tytułu VAT przejdzie wyłącznie na twojego odbiorcę. Jedynym mankamentem może być to, że musisz samodzielnie ustalić właściwy Urząd Skarbowy swojego kontrahenta. To niestety dostarcza problemów i wymusza na Tobie poświęcenie dodatkowego czasu.

Wprowadzenie „Białej listy” jest korzystne dla przedsiębiorców, co skłania potrzebę wiarygodności swojego kontrahenta.

Zmniejszenie zatorów płatniczych

Wprowadzona ustawa „antyzatorowa”, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, wprowadza skrócenie terminu zapłaty za fakturę do 30 dni (wyjątkiem są szpitale, dla których termin ten wynosił będzie 60 dni). 60-dniowy termin zapłaty pozostaje również w transakcjach zawartych pomiędzy małymi lub średnimi firmami a dużymi.